Treatwell Un Partnera Darījumu Noteikumi

PĒDĒJAIS ATJAUNINĀJUMS 2020. GADA JANVĀRĪ

KOPSAVILKUMS

Šis ir mūsu Partneru darījumu noteikumu kopsavilkums. Tam nevajadzētu aizstāt pilnas noteikumu versijas izlasīšanu. Šajā kopsavilkumā izmantotie termini ar lielu burtu ir definēti Partnera darījumu noteikumos.

 • Treatwell nodrošina:
  • rezervācijas platformu, kurā jūs varat daudz plašākam klientu lokam reklamēt Partnera pakalpojumus, kurus jūs piedāvājat savā salonā/spa;
  • salona Kalendāra vadības sistēmu, saukta “Connect”, ar plašu funkciju klāstu, lai palīdzētu jums pārvaldīt savu komercdarbību; un
  • pievienojamas funkcijas un pakalpojumus, piemēram, rezervācijas logrīku, ko var pievienot jūsu sociālo tīklu lapai vai tīmekļa vietnei, individuāli pielāgotu tīmekļa vietu jūsu pasākuma vietai (venue) un “tirdzniecības vietas” programmatūru un Iekārta, kas palīdzētu jums pārvaldīt savus maksājumus.
 • Jūs varat izvēlēties dažus vai visus no minētajiem Treatwell pakalpojumiem. Ja jūs nolemjat nesaņemt visus Treatwell pakalpojumus, daži Partnera darījumu noteikumu punkti neattieksies uz jums. Piemēram, ja pakalpojumi, kurus jūs saņemat no Treatwell, neiekļauj rezervācijas platformu, noteikumi par Rezervācijām (izņemot Logrīka Rezervācijas) un Komisijas maksu un jebkuri citi tikai uz rezervācijas platformu attiecināmi noteikumi nebūs jums piemērojami.
 • Mēs esam atbildīgi par Treatwell Rezervāciju un Priekšapmaksas logrīka Rezervāciju organizēšanu un noslēgšanu, un saskaņā ar šiem Partneru darījumu noteikumiem mēs esam norīkoti kā jūsu komercaģents šīm darbībām.
 • Priekšapmaksas logrīka Rezervāciju un Treatwell Rezervāciju gadījumā mēs vāksim maksājumus no Priekšapmaksas logrīka klientiem un/vai Treatwell klientiem jūsu vārdā, un, ja mēs būsim veiksmīgi saņēmuši maksājumu, tas atbrīvos viņus no parādsaistībām pret jums.
 • Ja Treatwell klienti nolemj “Maksāt uz vietas”, mēs atskaitīsim savu Komisijas maksu no mūsu parādsaistībām pret jums vai, ja mums nebūs pietiekoši daudz šādu līdzekļu, jūsu maksājamā summa tiks norādīta jūsu Rēķina apliecinājumā.
 • Mēs nosūtīsim jums Rēķina apliecinājumu divreiz mēnesi, norādot summu, kuru mēs esam jums parādā par Izpildītajām Rezervācijām, summu, ko jūs esat parādā mums (piemēram, Komisijas maksa, Apstrādes maksa, jūsu Ikmēneša abonēšanas maksa, jebkāda Pierakstīšanās maksa utt.), un bilances atlikums (kuru jūs esat parādā mums, mēs esam parādā jums vai kas ir izlīdzināts).
  • Ja mēs būsim parādā jums, mēs samaksāsim šo summu uz jūsu bankas kontu 3-5 Darba dienu laikā no Rēķina apliecinājuma datuma.
  • Ja jūs būsiet parādā mums, mēs ierosināsim Rēķina apliecinājuma apmaksu jūsu vārdā saskaņā ar jūsu piešķirto pilnvarojumu, akceptējot šo Līgumu un iesniedzot jūsu rekvizītus Connect. Ja netiek piešķirta atļauja veikt atkārtotus maksājumus, mēs lūgsim, lai jūs mums samaksājat 14 dienu laikā no Rēķina apliecinājuma datuma.
  • Ja atlikums ir nulle, mēs norādīsim Rēķina apliecinājumā, ka nekas nav jādara.

Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu atlikuma samaksu minētajā laikā, lūdzam sazināties pēc iespējas ātrāk.

Lūdzam ņemt vērā, ka Pierakstīšanās maksa nav atmaksājama.

 • Lai nodrošinātu, ka visi maksājumi tiek apstrādāti droši un atbilstoši maksājumu noteikumiem, maksājumu apstrādes pakalpojumus Partneriem nodrošina Stripe, un tiem ir piemērojams Stripe saistītā konta līgums, kas iekļauj Stripe pakalpojumu noteikumus (kopā – “Stripe pakalpojumu līgums”). Piekrītot šiem Partnera darījumu noteikumiem un turpinot izmantot Treatwell pakalpojumus, Partneris piekrīt uzņemties saistības ar Stripe pakalpojumu līgumu, kuru Stripe var laiku pa laikam grozīt. Ja Partneris ir piekritis Stripe pakalpojumu līgumam un ir saņēmis piekrišanu no Stripe izveidot Stripe saistīto kontu, Partnerim ir jāievēro vēl papildu noteikumi, lai Treatwell varētu aktivizēt Stripe pakalpojumus. Tie ir iekļauti Partnera darījumu noteikumu 11. punktā.
 • Treatwell rezervācijas uzskatīšana par Jaunu rezervāciju vai Atkārtotu rezervāciju (un tas, vai ir maksājama Komisijas maksa vai Apstrādes maksa) ir atkarīga no tā, kad Klientam bija pēdējā Veiksmīgā vizīte (skatīt tālāk definīciju) pie jums un vai viņš ir jūsu Klientu datubāzē, un ja ir, kad viņš tika iekļauts Klientu datubāzē. Klients tiek identificēts, izmantojot viņa (1) e-pasta adresi vai (2) tālruņa numuru kopā ar vārdu.
 • Jaunas rezervācijas ir tādas, kur Klientam nav bijusi Veiksmīga vizīte pēdējo 365 dienu laikā, un Atkārtotās rezervācijas ir tādas, kur Klientam ir bijusi Veiksmīga vizīte pēdējo 365 dienu laikā. Ir ļoti svarīgi izlasīt pilnu Jaunās un Atkārtotās rezervācijas definīciju, ko var atrast Partnera darījumu noteikumu 2. punktā.
 • Priekšapmaksas logrīka rezervācijām vienmēr būs piemērojama Apstrādes maksa (nevis Komisijas maksa).
 • Jūs varat izvēlēties saņemt mūsu Kases Sistēmas programmatūras moduli, kas ir pilnībā integrēts Connect (Treatwell Kases Sistēmas Programmatūra), un/vai pavadošo kases aparātu ar integrētu čeku printeri (Star Micronics mPOP) (Treatwell Kases Sistēmas Iekārta). Lai saņemtu Treatwell Kases Sistēmas programmatūru, Partneriem tas jānorāda Sadarbības līgumā vai citādi un jānorāda, vai viņi vēlas saņemt arī Treatwell Kases Sistēmas Iekārta. Maksa par Treatwell Kases Sistēmas Iekārta ir jāsamaksā Treatwell avansā. Ir ļoti svarīgi, lai jūs pirms pasūtīšanas izlasītu uz Treatwell Kases Sistēmas attiecināmos pilnus noteikumus Partnera darījumu noteikumu 5. punktā.
 • Jūs uzņematies atbildību par Partnera pakalpojumiem, kurus jūs sniedzat Klientiem savā spa / salonā, un līgums par tādiem Partnera pakalpojumiem tiek noslēgts starp jums un Klientu. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi pret Klientiem par Partneru pakalpojumiem, kurus viņi saņem no jums.
 • Apmaiņā pret Treatwell pakalpojumu saņemšanu jums ir vairākas saistības pret Treatwell. Tās ir detalizētāk norādītas Partnera darījumu noteikumos, no tām dažas svarīgās saistības ir šādas:
  • Jūs piekrītat maksāt piemērojamās Atlīdzības (piemēram, Komisijas maksu, Apstrādes maksu, Pierakstīšanās maksu utt.) un jūs ar šo pilnvarojat Treatwell veikt Pierakstīšanās maksas un jebkura Rēķina apliecinājuma samaksu jūsu vārdā. Lūdzam ņemt vērā, ka visām Atlīdzībām būs piemērojams PVN saskaņā ar ES Direktīvas 2006/112/EK un Latvijas PVN likuma noteikumiem. Tādējādi līdz reģistrācijai Latvijā Treatwell kā PVN maksātājs no Apvienotās Karalistes izrakstīs rēķinus par piemērojamajām Atlīdzībām bez PVN, un Partnerim būs jāsamaksā PVN apgrieztajā maksāšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Ja kādā laikā Treatwell tiek reģistrēts Latvijā kā PVN maksātājs, Partnerim būs pienākums maksāt PVN saskaņā ar Latvijas PVN noteikumiem. 
  • Jūs piekrītat nelūgt Treatwell klientiem vai Logrīka klientiem veikt Rezervācijas citādi, kā tikai caur Tīmekļa vietni, Izplatīšanas kanāliem vai Logrīku (atkarībā no situācijas).
  • Jūs piekrītat apstrādāt un sniegt Partneru pakalpojumus pēc augstākajiem nozares standartiem.
  • Jums vienmēr jāsniedz Partneru pakalpojumi Tīmekļa vietnē un Lietotnē par tādām pašām cenām, kā jūs piedāvājat savā tīmekļa vietnē. Šaubu novēršanai: jūs drīkstat piedāvāt zemākas cenas vai speciālus piedāvājumus slēgtām personu grupām (tiešsaistē un bezsaistē) tieši savā salonā un alternatīvās tiešsaistes pārdošanas platformās.
  • Jums jānodrošina, ka jums ir visas licences, piekrišanas, kvalifikācijas, atļaujas un apdrošināšana, kas ir vajadzīgas, lai jūs varētu sniegt Partneru pakalpojumus.
  • Jums jānodrošina, ka viss Partnera saturs, kas ir augšupielādēts jūsu Lapā(s), ir precīzs, tiesiski atbilstošs un nav maldinošs.
 • Jūsu anulēšanas un pārcelšanas noteikumiem attiecībā uz Priekšapmaksas logrīka rezervācijām un Treatwell rezervācijām jāatbilst mūsu Rezervācijas noteikumiem un Partneru darījumu noteikumu pilnās versijas 6. punktam. Jo īpaši, jums jāiekļauj šādi noteikumi:
  • Priekšapmaksas logrīka rezervācijas un Treatwell rezervācijas: Klientiem jābūt iespējām pieprasīt pārcelt rezervāciju līdz pat 1 stundai pirms vizītes un anulēt rezervāciju līdz 24 stundām pirms vizītes.
 • Attiecībā uz MUV logrīka rezervācijām Treatwell ir tikai tehnoloģijas nodrošinātājs un nepilda  rezervāciju komercaģenta pienākumus. Klienti un Partneri var anulēt MUV logrīka rezervāciju līdz pat vizītes laikam, un, līdz nesākas pati vizīte,  starp Klientu un Partneri netiek izveidots līgums. Logrīka klientiem no Connect tiks sūtīti apstiprinājuma un atgādinājuma e-pasti Partnera vārdā, bet Partnerim ir pienākums sniegt Klientam Partneru pakalpojumus un apstrādāt jebkādus atcelšanas vai pārcelšanas pieprasījumus tieši ar Klientu vai caur pašu Logrīku. Treatwell neiesaistās MUV logrīka rezervācijas procesā un nodrošina tikai tehnoloģiju, lai MUV logrīka rezervāciju būtu iespējams veikt.
 • Ja mums jāsazinās ar jums par Rezervācijām vai jebkura cita iemesla dēļ saistībā ar Treatwell pakalpojumiem, mēs varam ar jums sazināties pa e-pastu, tālruni, ar īsziņu vai Whatsapp, izmantojot Connect norādīto kontaktinformāciju.
 • Ja vēlaties ar mums runāt, lūdzam sazināties ar mūsu komandu, un mēs labprāt jums palīdzēsim:

E-pasts: partneri@treatwell.lv

Pa pastu: Treatwell, Fairfax House, 15 Fulwood Place, Londona, WC1V 6HU

Tālr.: +371 64098861

(TĀLĀK SEKO PILNĀ VERSIJA)

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Partneru darījumu noteikumus (kā arī Rezervācijas noteikumus), pirms jūs sākat izmantot Treatwell pakalpojumus, jo šie noteikumi attieksies uz jūsu attiecībām ar Treatwell. Iesakām izdrukāt šo Partneru darījumu noteikumu kopiju, lai varētu izmantot uzziņām vēlāk. Ja jūs nepiekrītat šiem Partneru darījumu noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot Treatwell pakalpojumus. 

1. DEFINĪCIJAS

• “Apstrādes maksa” ir apstrādes maksa (+ PVN atkarībā no situācijas), ko Partneris maksā Treatwell par Atkārtotām rezervācijām un Priekšapmaksas logrīka rezervācijām, kā norādīts Sadarbības līgumā, un kas tiek aprēķināta pēc kopējās summas, kādu Klients maksā par Atkārtotu rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju atkarībā no situācijas;

• “Atkārtota rezervācija” ir Treatwell rezervācija, kas neatbilst 2.7. punktā noteiktās Jaunās rezervācijas definīcijai;

• “Atlīdzības” ir Komisijas maksa un Maksas;

• “Atlīdzinātajai trešajai personai” ir 10.8. punktā noteiktā nozīme;

• “Bankas komisijām” ir 11.9. punktā noteiktā nozīme;

• “Bezmaksas izmēģinājums” ir ierobežots laika periods, kad Partneris var saņemt dažus vai visus Treatwell pakalpojumus bez Atlīdzības (izņemot Apstrādes maksas), kā nosaka Treatwell pēc saviem ieskatiem. Kad beigsies Bezmaksas izmēģinājums, Partnerim būs jāmaksā Sadarbības līgumā noteiktās Atlīdzības;

• “Būtisks pārkāpums” ir pārkāpums (ieskaitot paredzamu pārkāpumu), kas nerada minimālas vai nenozīmīgas sekas Treatwell, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar 6.1., 6.2., 6.5., 6.6, 6.10., 6.15., 6.16, 6.17., 6.18., 8.5., 9., 10.5. un/vai 11. punkta pārkāpumu. Lemjot, vai kāds pārkāpums ir būtisks, netiek pievērsta uzmanība, vai tāds noticis negadījuma, neveiksmes, kļūdas vai pārpratuma dēļ;

• “Cenu izmaiņu paziņojumam” ir noteikta nozīme 2.5. punktā;

• “Connect” ir “Treatwell Connect” programmatūra, kas tiek licencēta Partnerim saskaņā ar šo Līgumu, kā viens no Treatwell pakalpojumiem, kurā var būt iekļauta Treatwell Kases Sistēmas programmatūra;

• “Darba diena” ir diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētki Latvijā un kad bankas Rīgā ir atvērtas darbam;

• “Datu aizsardzības likumi” ir Vispārīgā datu aizsardzības regula un jebkuri tiesību akti un/vai noteikumi, kas ievieš vai tiek pieņemti saskaņā ar to, vai kas groza, aizstāj, atkārtoti ievieš vai konsolidē to, un jebkādi citi piemērojamie tiesību akti par personas datu apstrādi un privātumu, kas pastāv jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā, ieskaitot 2018. gada Fizisko personu datu apstrādes likumu;

• “Drošības incidentam” ir 9.3. punktā noteiktā nozīme;

• “eCRM pakalpojums” ir Connect e-pasta mārketinga funkcionalitāte, kāda laiku pa laikam tiek piedāvāta kā viena no Treatwell pakalpojumiem apmaiņā pret piemērojamajām Maksām;

• “Fotogrāfijām” ir 4.1. punktā noteiktā nozīme;

• “Fotogrāfiju pakalpojums” ir fotogrāfiju pakalpojums, ko Partneriem var sniegt Treatwell saskaņā ar šī Līguma 4. punkta noteikumiem;

• “Intelektuālā īpašuma tiesības” ir visas intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē, pastāvošas šobrīd vai citādi, un iekļautas vai nosacītas (bez ierobežojuma) autortiesības (tai skaitā svešvalodas tulkošanas tiesības), tiesības uz dizainu, datubāzu tiesības, tiesības uz jebkuriem domēna vārdiem, reģistrētiem dizainiem, patentiem, preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, zīmēm un citiem apzīmējumiem ar nosacījumu, ka iepriekš minētie ir reģistrējami, un visas līdzīgās tiesības, reģistrētas vai citādi (ieskaitot, bez ierobežojuma, visus to paplašinājumus, nodošanu, atgūšanu un atjaunošanu). Attiecībā uz reģistrējamām tiesībām augstāk minētais iekļauj jebkurus iesniegtos pieteikumus vai tiesības iesniegt pieteikumus par jebkurām tādām tiesībām;

• “Izplatīšanas kanāli” ir jebkura trešo personu tīmekļa vietne vai citi līdzekļi, kuros Treatwell pakalpojumi tiek laiku pa laikam reklamēti Klientiem;

• “Izpildīta rezervācija” ir Rezervācija, attiecībā uz kuru Partneris ir veiksmīgi sniedzis Partnera pakalpojumus Klientam;

• “Jaunai rezervācijai” ir 2.7. punktā noteiktā nozīme;

• “Klients” ir jebkura persona, kura pērk vai saņem Partnera pakalpojumu caur Tīmekļa vietni, Lietotni vai citiem Izplatīšanas kanāliem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Treatwell klientu, Logrīka klientu vai Partnera klientu;

• “Klientu datubāze” ir Partnera Klientu datubāze Connect;

• “Komisijas maksa” ir komisijas maksa (+ PVN atkarībā no situācijas), ko Partneris maksā Treatwell, kā norādīts Sadarbības līgumā un kas tiek aprēķināta pēc kopējās summas, ko Treatwell klients maksā par Treatwell rezervāciju;

• “Konfidenciālajai informācijai” ir 13.1. punktā noteiktā nozīme;

• “Lapa(s)” ir interneta lapa vai lapas un Partnerim paredzētās Tīmekļa vietnes vai Izplatīšanas kanālu sadaļas saturs (ieskaitot Partnera Treatwell “mājaslapu” un katru lapu Tīmekļa vietnē, kas paredzēta Partnera pakalpojumiem) kopā ar jebkuru attiecīgu lapu vai lapām un saturu Partnera paša tīmekļa vietnē(s) vai citā vietnē(s), kurā tiek izmantots Logrīks, ieskaitot jebkuru Partneru vietni;

• “Lietotne” ir Treatwell tiešsaistes tirgus rezervācijas lietotne uz Android vai iOS;

• “Lietotāja radītajam saturam” ir 8.5. punktā noteiktā nozīme;

• “Līgums” vai “Partneru darījumu noteikumi” ir šis līgums kopā ar Sadarbības līgumu un/vai jebkādiem noteikumiem, kas tiek jums nosūtīti pa e-pastu vai parādīti jums tiešsaistē Partnera pierakstīšanās lapā, un kas visi kopā veido noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Treatwell sniedz Treatwell pakalpojumus Partnerim un kas stājas spēkā Spēkā stāšanās datumā;

• “Logrīks” ir Treatwell piederoša un caur Connect nodrošināta tīmekļa saskarne kā viens no Treatwell pakalpojumiem, kas tiek iegults katrā Partnera vietnē un kuru Partneris var iegult savā tīmekļa vietnē un/vai sociālā tīkla kanālā(-os), un kurā Klienti var veikt Logrīka rezervācijas tieši pie Partnera;

• “Logrīka rezervācija” ir Priekšapmaksas logrīka rezervācija vai MUV logrīka rezervācija; un

• “Logrīka klients” ir MUV logrīka klients vai Priekšapmaksas logrīka klients.

• “Maksas” ir Pierakstīšanās maksa, Apstrādes maksa un jebkuras citas maksas (+ PVN atkarībā no situācijas), ko Partneris maksā, lai saņemtu Treatwell pakalpojumus, kā norādīts Sadarbības līgumā, jebkurā šī Līguma papildinājumā, tiešsaistes Partnera pierakstīšanās lapā un/vai e-pastos starp Treatwell un Partneri;

• “MUV” jeb “Maksāt uz vietas” apzīmē maksājuma veidu, kas ir pieejams visām vai dažām Klientu Rezervācijām. Šādas Rezervācijas Klients maksā par Partnera Pakalpojumiem, Partnera norises vietā, nevis tiešsaistē Rezervēšanas laikā;

• “MUV logrīka rezervācijas” ir caur Logrīku veikta rezervācija, par kuru netiek maksāts tiešsaistē, un kuru Klients un Partneris var to anulēt līdz pat vizītes laikam, jo starp Klientu un Partneri līdz pat vizītei netiek slēgts līgums. MUV logrīka rezervācijām nav piemērojamas Maksas;

• “MUV logrīka klients” ir Klients, kurš veic MUV logrīka rezervāciju;

• “Neatkarīgajām platformām” ir 10.3. punktā noteiktā nozīme;

• “Nomas ierīcei” ir 5.9. punktā noteiktā nozīme;

• “Partneris” esat jūs, salons vai spa, kas noslēdz Līgumu ar Treatwell Spēkā stāšanās datumā, rīkojoties savā un visu savu darbinieku un darbuzņēmēju vārdā;

• “Partnera saturs” ir jebkura informācija, dokumentācija, iekārta, programmatūra, fotogrāfijas, domēna vārds (ciktāl tāds tiek izmantots, lai izmitinātu Partnera vietni), Partnera vietnes individuāli pielāgotā “ādiņa”/tēma vai cits materiāls (kas var ietvert Partnera vārdu, logo un jebkādas citas zīmola īpašības un Intelektuālā īpašuma tiesības), ko var publicēt Lapā(s) saskaņā ar šo Līgumu;

• “Partnera klients” ir Klients, kurš rezervē Partnera pakalpojumus tieši pie Partnera, neizmantojot Tīmekļa vietni, Lietotni vai Logrīku, bet kura dati tiek glabāti Connect, piemēram, tos glabājot Klientu datubāzē, pievienojot apmeklējumu Connect, vai citādi;

• “Partnera pakalpojumi” ir spa, skaistumkopšanas, frizieru un/vai citas preces un pakalpojumi, kādus Partneris savas komercdarbības ietvaros sniedz un piegādā Klientiem un kurus Partneris tirgo Klientiem, izmantojot Treatwell pakalpojumus;

• “Partnera vietne” ir individuāli pielāgojama tīmekļa vietne, ko uztur ar Connect un kas par Maksu tiek piedāvāta kā viens no Treatwell pakalpojumiem, un kas satur pogu “Book Now” (“Rezervēt tagad”), savienojot Klientus ar Logrīku, ko uztur unikālā apakšdomēna adresē mytreatwell.lv vai, ja Treatwell tā izvēlas, Partnera paša domēnā;

• “Pierakstīšanās maksa” ir neatmaksājama maksa (+ PVN atkarībā no situācijas), ko Treatwell iekasē no Partnera, kad Partneris pierakstās, lai saņemtu Treatwell pakalpojumus, un kas tiek maksāta ar elektroniskas kartes maksājumu vai citādi, kā saskaņots un noteikts Sadarbības līgumā;

• “Priekšapmaksas logrīka klients” ir Klients, kurš veic Priekšapmaksas logrīka rezervāciju;

• “Priekšapmaksas logrīka rezervācija” ir caur Logrīku veikta rezervācija, kuras laikā Logrīka klients samaksā Treatwell, un kurai ir piemērojama Apstrādes maksa, kā norādīts Sadarbības līgumā;

• “Rezervācija” ir jebkura rezervācija, ko veic Klients, lai pasūtītu jebkurus Partnera pakalpojumus, un kuru veic Tīmekļa vietnē vai Lietotnē, Izplatīšanas kanālos vai Logrīkā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Treatwell rezervācijām un Logrīka rezervācijām;

• “Rezervācijas noteikumi” ir Treatwell rezervācijas noteikumi attiecībā uz Partneru pakalpojumiem, kādi tiek piedāvāti Tīmekļa vietnē vai Lietotnē;

• “Rūtiņai” ir 2.7. punktā noteiktā nozīme;

• “Sadarbības līgums” ir Treatwell un Partnera parakstīts līgums vai vienošanās pa e-pastu un/vai tiešsaistē Partnera pierakstīšanās lapā, apstiprinot abu pušu piekrišanu šim Līgumam, Pierakstīšanās maksai, Komisijas maksai un jebkādām citām Atlīdzībām (atkarībā no situācijas);

• “Saistīta persona” attiecībā uz Treatwell ir jebkurš uzņēmums, kas jebkurā laikā tieši vai netieši kontrolē Treatwell, kuru kontrolē Treatwell vai kurš ar Treatwell tiek kopīgi kontrolēts;

• “Savietojams klients” ir Klients, kura e-pasta adrese vai tālruņa numurs kopā ar vārdu sakrīt ar vairāk nekā vienu Klienta datiem Klientu datubāzē;

• “Spēkā stāšanās datums” ir agrākais no šādiem datumiem: (a) Partneris sāk saņemt Treatwell pakalpojumus, (b) datums, kad Partneris atzīmē rūtiņu Connect, lai apstiprinātu savu piekrišanu šim Līgumam, (c) datums, kad Partneris pierakstās saņemt Treatwell pakalpojumus tiešsaistē Partnera pierakstīšanās lapā vai (d) datums, kad Partneris paraksta Sadarbības līgumu, lai apstiprinātu savu piekrišanu šim Līgumam;

• “Stilista portfolio fotogrāfijām” ir 6.6. noteiktā nozīme;

• “Stripe” ir Stripe Payments Europe Ltd, saskaņā ar Īrijas likumiem izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un Stripe Payments UK Ltd, Anglijas sabiedrība, kas sniedz Stripe pakalpojumus gan Treatwell, gan tā Partneriem (kas tiek saukti arī par Stripe saistītajiem kontiem);

• “Stripe saistītais konts” ir Partneris, kurš ir piekritis Stripe pakalpojumu līgumam un ir saņēmis apstiprinājumu no Stripe par Stripe pakalpojumu saņemšanu;

• “Stripe saistītā konta dati” ir dati par Stripe saistīto kontu, darbībām viņu Stripe kontā un viņu darījumiem;

• “Stripe pakalpojumu līgums” ir Stripe saistītā konta līgums, kas iekļauj Stripe pakalpojumu noteikumus;

• “Stripe pakalpojumi” ir maksājumu apstrādes pakalpojumi, ko Stripe piedāvā Treatwell un Stripe saistītajiem kontiem, ieskaitot pakalpojumus, kas ļauj pieņemt maksājumus no Klientiem, naudas maršrutēšanu uz un no Stripe saistītajiem kontiem, un veikt maksājumus ārpus Stripe;

• “Tīmekļa vietne” ir tīmekļa vietne www.treatwell.lv;

• “Treatwell” ir Hotspring Ventures Limited (t/a Treatwell), Anglijā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru 06457679 un juridisko adresi Fairfax House, 15 Fulwood Place, Londona, WC1V 6HU, PVN numurs 92804721;

• “Treatwell fotogrāfs” ir neatkarīgs fotogrāfs, kura pakalpojumus pasūta Treatwell un kuram Treatwell var uzdot sniegt Fotogrāfiju pakalpojumus Partnerim;

• “Treatwell Kases Sistēma” ir Treatwell Kases Sistēmas Programmatūra un/vai Treatwell Kases Sistēmas Iekārta;

• “Treatwell Kases Sistēmas Iekārta” ir Treatwell Kases Sistēmas programmatūru papildinoša iekārta, kas var iekļaut kases aparātu ar integrētu čeku printeri (Star Micronics mPOP), kas sīkāk aprakstīta Sadarbības līgumā;

• “Treatwell Kases Sistēmas Programmatūra” ir “pārdošanas vietas” (“point of sale”) programmatūras modulis, kas ir pilnībā integrēts Connect;

• “Treatwell klients” ir Klients, kurs veic Treatwell rezervāciju Tīmekļa vietnē vai Lietotnē;

• “Treatwell pakalpojumi” ir labumi un pakalpojumi, kurus Partneris var saņemt no Treatwell, kā norādīts Partnera tiešsaistes pierakstīšanās lapā, Sadarbības līgumā, jebkurā šī Līguma papildinājumā un/vai e-pastos starp Treatwell un Partneri, apmaiņā pret Atlīdzību veikšanu Treatwell (izņemot Bezmaksas izmēģinājuma gadījumus);

• “Treatwell rezervācija” ir rezervācija, kas tiek veikta Tīmekļa vietnē vai Lietotnē un kuras ietvaros Klients izvēlas laiku un/vai datumu, kad viņš vēlas saņemt Partneru pakalpojumus (ieskaitot arī opciju “Maksāt uz vietas”);

• “Veiksmīga vizīte” ir Connect iekļauta vizīte (ar Treatwell rezervāciju, Logrīka rezervāciju vai tieši pie Partnera veiktu rezervāciju), kuras laikā Partneris ir veiksmīgi sniedzis Klientam Partnera pakalpojumus. Connect norādītais izmantošanas datums būs datums, kad ir uzskatīts, ka Veiksmīgā vizīte ir notikusi;

• “Vispārīgā datu aizsardzības regula” vai “VDAR” ir Regula (ES) 2016/679.

 

2. TREATWELL PAKALPOJUMI UN ATLĪDZĪBAS

2.1. Apmaiņā pret Partnera apmaksātajām Atlīdzībām (izņemot Bezmaksas izmēģinājuma gadījumu) un Partnera izpildītajiem visiem tā pienākumiem, un, ja ir noslēgts šis Līgums, Treatwell sniedz Partnerim attiecīgos Treatwell pakalpojumus, kas ietver (ja vien nav saskaņots citādi) personīgu, neekskluzīvu, nenododamu un pilnībā atsaucamu licenci izmantot Connect saskaņā ar 3. punktā minētajiem noteikumiem.

2.2. Attiecībā uz visām Priekšapmaksas logrīka rezervācijām un Treatwell rezervācijām, Treatwell rīkojas un ar šo tiek iecelts kā Partnera komercaģents, lai noslēgtu šādas Rezervācijas ar Klientu un (atkarībā no situācijas) iekasētu un apstrādātu maksājumus Partnera vārdā. Nekas no šeit noteiktā neatceļ un neierobežo Partnera pilnu atbildību un saistības par Partnera partneru pakalpojumu sniegšanu un piegādi Klientiem. Treatwell ir tikai tehnoloģijas nodrošinātājs attiecībā uz MUV logrīka rezervācijām, un tam nav tiešu attiecību ar Logrīka klientiem saistībā ar MUV logrīka rezervācijām.

2.3. Treatwell, izmantojot Connect norādīto kontaktinformāciju, var sazināties ar Partneri pa e-pastu, tālruni, ar īsziņu vai caur Whatsapp par Rezervācijām vai ar citiem jautājumiem attiecībā uz Treatwell un / vai Partnera pakalpojumiem.

2.4 Ja Partneris ir izvēlējies saņemt Treatwell pakalpojumus, par kuriem tiek veikta Maksa (Fees), no kuriem viena vai vairāku Treatwell pakalpojumu saņemšanu tas vēlas pārtraukt, Partnerim jāiesniedz Treatwell rakstisks paziņojums vismaz 30 dienas iepriekš, un uzteikuma perioda laikā jāsamaksā jebkādas piemērojamās Maksas.

2.5 Treatwell pēc saviem ieskatiem var mainīt jebkuru Maksu apjomu un/vai Komisijas maksas likmes jebkurā laikā, iesniedzot Partnerim paziņojumu 30 dienas iepriekš (“Cenu izmaiņu paziņojums”). Ja Partneris turpina izmantot Treatwell pakalpojumu pēc tāda Cenu izmaiņu paziņojuma saņemšanas, tiks uzskatīts, ka Partneris ir akceptējis jaunās Maksas un/vai Komisijas maksas likmi.

2.6. Tas, vai Treatwell rezervācija tiek uzskatīta par Jaunu rezervāciju vai Atkārtotu rezervāciju (un tādējādi – vai ir maksājama Komisijas maksa vai Apstrādes maksa) ir atkarīgs no tā, kad Klientam bija pēdējā Veiksmīgā vizīte pie Partnera uz vietas un vai Klients ir iekļauts Klientu datubāzē, un, ja jā, kad viņš tika iekļauts Klientu datubāzē. Klients tiek identificēts, izmantojot viņa (1) e-pasta adresi vai (2) tālruņa numuru kopā ar vārdu. Priekšapmaksas logrīka rezervācijām vienmēr būs piemērojama Apstrādes maksa, nevis Komisijas maksa, un MUV logrīka rezervācijām nebūs piemērojamas nekādas Maksas.

2.7 Treatwell rezervācija tiks uzskatīta par Jaunu rezervāciju, ja Klients:

a) vispār nav Klientu datubāzē (izņemot, kad rezervācijas laikā Klients atzīmē rūtiņu (“Rūtiņa”), ka viņš ir apmeklējis Partneri pēdējo 365 dienu laikā, tādā gadījumā šī būs Atkārtota rezervācija); vai
b) tika iekļauts Klientu datubāzē pirms vairāk nekā 365 dienām un viņam nav bijusi Veiksmīga vizīte pie Partnera uz vietas pēdējo 365 dienu laikā; vai
c) tika iekļauts Klientu datubāzē pirms mazāk nekā 365 dienām saistībā ar tādu vizīti, kas nebija vai vēl nav kļuvusi par Veiksmīgu vizīti.

Visos citos gadījumos Treatwell Rezervācija tiks uzskatīta par Atkārtotu rezervāciju.

Ja Klients Rūtiņā norāda, vai viņš ir vai nav bijis pie Partnera pēdējo 365 dienu laikā, un arī Treatwell par šādu Klientu ir dati Klientu datubāzē, tad vienmēr tiks pārbaudīta Klientu datubāze, kura ir noteicošā attiecībā pret Rūtiņu.

2.8. Savietojama klienta gadījumā Klients un Savietojamais klients tiks apvienots, un tiks izmantota jaunākā Veiksmīgā vizīte, lai noteiktu, vai Treatwell rezervācija ir Jauna rezervācija vai Atkārtota rezervācija.

2.9. Kad Treatwell piedāvā Partnerim Bezmaksas izmēģinājumu, Partneris saprot un akceptē, ka šie Partnera darījumu noteikumi būs piemērojami pilnā apmērā. Partneris ar šo piekrīt pēc Bezmaksas izmēģinājuma beigām samaksāt visas piemērojamās Atlīdzības un līdz Bezmaksas izmēģinājuma beigām norādīt Connect savus bankas rekvizītus Treatwell. Ja Partneris nenorāda Treatwell savus bankas rekvizītus saskaņā ar šo 2.9. punktu, Partneris saprot un akceptē, ka Treatwell nekavējoties un bez turpmāka paziņojuma pārtrauks dažu vai visu Treatwell pakalpojumu sniegšanu. Treatwell var pēc saviem ieskatiem atjaunot dažus vai visus Treatwell pakalpojumus, ja Partneris iesniedz Treatwell maksājumu detaļas. Treatwell neuzņemas nekādu atbildību pret Partneri par Treatwell pakalpojumu pārtraukšanu saskaņā ar 3.7. punktu un ievērojot 14.2. punktu

3. CONNECT, TREATWELL KASES SISTĒMA, LOGRĪKU UN PARTNERA VIETNES LICENCE

3.1. Ja ir samaksātas piemērojamās Atlīdzības, Partneris var izmantot Connect, Logrīku, Treatwell Kases Sistēmu un/vai Partnera vietni Partnera pakalpojumu Rezervāciju apstrādei tikai savā vārdā un labā.

3.2. Kad Partneris izmanto Connect, Logrīku, Treatwell Kases Sistēmu un/vai Partnera vietni, Partneris pats uzņemas risku. Pakalpojums tiek nodrošināts tāds, “kāds tas ir” un “kāds tas ir pieejams”.

3.3. Tehniskais atbalsts pamatā tiek sniegts pa e-pastu, un tas ir paredzēts Partnera atbalstam, bet neveido tā tiesības.

3.4. Partneris saprot un akceptē, ka:

a) Treatwell izmanto neatkarīgus pārdevējus un izmitināšanas partnerus, lai nodrošinātu ierīces, programmatūru, tīklu, uzglabāšanu un saistītās tehnoloģijas, kas ir nepieciešamas Connect, Treatwell Kases Sistēmas, Logrīka un Partnera vietnes uzturēšanai;

b) Treatwell ir administratora piekļuve visām Connect daļām, ieskaitot tādas daļas, kas ir īpaši pielāgotas Partnera vajadzībām;

c) Treatwell, izmantojot neatkarīgus rīkus, piemēram, Google Analytics un Snowplow, sekos līdzi, kā Partneris un Partnera darbinieki un darbuzņēmēji izmanto Connect. Izsekošana aptvers katru atsevišķu lietotāja darbību un pārlūka tehniskos datus, kā arī izmantoto iekārtu, un iekļaus, bet neaprobežosies ar (a) vizīšu izveidi, (b) izmaiņām darbiniekos, un (c) kalendāra apskati. Izsekošana palīdzēs Treatwell saprast, kā Partneri izmanto Connect, un ļaus Treatwell attīstīt un uzlabot Connect. Partnerim ir pienākums brīdināt savus darbiniekus un darbuzņēmējus, ka notiks tāda izsekošana. Atsauces uz izsekošanu ir iekļautas Treatwell Privātuma un sīkdatņu politikā šeit, par kuru ir jāinformē Partnera darbinieki un darbuzņēmēji; un

d) Logrīku un Partnera vietni “nodrošina Treatwell”, tā satur Treatwell zīmolu, ieskaitot logo, preču zīmes un attēlus, un dos Logrīka klientiem iespēju pieteikties uz Partnera un Treatwell veikto e-pasta mārketingu.

3.5. Partneris nedrīkst:

a) reproducēt, dublicēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai ekspluatēt visu vai daļu no Connect, Treatwell Kases Sistēmas, Logrīku vai Partnera vietnes;

b) ļaut trešajai personai (tai skaitā Partnera grupas sabiedrībām) izmantot vai piekļūt Connect (ieskaitot Treatwell Kases Sistēma) bez skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Treatwell (ko var liegt vai piešķirt ar tādiem noteikumiem, kādus Treatwell pēc saviem ieskatiem var noteikt);

c) sūtīt nesankcionētus e-pastus, īsziņas vai citas elektroniskas formas mārketinga materiālus Klientiem caur Connect (vai citādi); vai

d) atklāt, kopīgot vai tālākpārdot jebkādus Connect vai Treatwell Kases Sistēma pierakstīšanās (login) datus.

3.6. Treatwell negarantē:

a) ka Connect, Treatwell Kases Sistēma, Logrīks un/vai Partnera vietne atbildīs Partnera īpašajām prasībām;

b) ka Connect, Treatwell Kases Sistēma, Logrīks un/vai Partnera vietne darbosies nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām;

c) ka jebkāda informācija vai rezultāti, kurus var iegūt no Connect vai Treatwell Kases Sistēmas lietošanas, būs precīzi vai uzticami;

d) ka jebkuru produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, ko Partneris nopircis caur Connect, Treatwell Kases Sistēmu, Logrīku un/vai Partnera vietni, kvalitāte atbildīs Partnera prasībām vai gaidītajam; vai

e) ka Connect, Treatwell Kases Sistēmas, Logrīka un/vai Partnera vietnes kļūdas tiks izlabotas.

3.7. Partneris skaidri saprotu un piekrīt, ka saistībā ar tā darbību Connect, Treatwell Kases Sistēmā, Logrīkā un/vai Partnera vietnē, kas notiek Bezmaksas izmēģinājuma laikā vai citādi, ievērojot 14.2. punktu, Treatwell nav atbildīgs par jebkādu ieņēmumu vai ienākumu zudumu, līgumu zudumu, nemateriālās vērtības zudumu, datu zudumu vai citiem nemateriāliem zaudējumiem vai par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu (pat, ja Partneris būs brīdinājis Treatwell par tādu zudumu vai kaitējuma iespējamību), kas izriet no:

a) tā, ka Partneris izmanto vai nespēj izmantot Connect, Treatwell Kases Sistēmu, Logrīku un/vai Partnera vietni;

b) tā, ka Treatwell pārtrauc sniegt Treatwell pakalpojumus Bezmaksas izmēģinājuma beigās;

c) neatļautas piekļuves Partnera  darbībām vai datiem, vai to izmainīšanas;

d) jebkuru trešo personu apgalvojumiem vai rīcības ar Connect, Treatwell Kases Sistēmu, Logrīku un/vai Partnera vietni; vai

e) jebkāda cita jautājuma, kas saistās ar Connect, Treatwell Kases Sistēmu, Logrīku un/vai Partnera vietni.

3.8. Treatwell nodrošinās Partnerim lietotāja kontu un paroli, kas ļaus Partnerim piekļūt Connect un/vai Treatwell Kases Sistēma. Partneris sargā un nodrošina lietotāja konta datu un paroles konfidencialitāti, un to drošu glabāšanu, un neatklāj tos nevienai citai personai, izņemot tās personas, kurām ir nepieciešams piekļūt Connect un/vai Treatwell Kases Sistēma un kuras apzinās Partnera pienākumu saglabāt tādu datu drošību. Partneris nekavējoties paziņo Treatwell par jebkādām bažām par drošības pārkāpumu vai nepienācīgu izmantošanu, ieskaitot jebkuru tādu izmantošanu, kas veidotu šī Līguma, Treatwell jebkurā laikā sniegtu pamatotu instrukciju un/vai piemērojamā likuma pārkāpumu.

4. FOTOGRĀFIJU PAKALPOJUMS

Treatwell pēc saviem ieskatiem ar licences nosacījumiem var piedāvāt Partneriem Fotogrāfiju pakalpojumu par saskaņotu maksu. Ja Treatwell sniedz Partnerim Fotogrāfiju pakalpojumu un Partneris ir samaksājis pilnu Maksu Treatwell, būs piemērojami šādi papildu noteikumi:

4.1. Netiek sniegti galvojumi vai garantijas par Treatwell fotogrāfa uzņemto fotogrāfiju (“Fotogrāfijas”) kvalitāti un/vai to saturu vai kompozīciju (layout). Partnerim būs pienākums nodrošināt, ka visas fotografējamās personas (ja tādas ir) ir uz vietas ar Treatwell fotogrāfu sarunātajā laikā, ir saņemtas visu personu, kuras parādās Fotogrāfijās, piekrišanas fotografēšanai, vienoties ar Treatwell fotogrāfu par Partneri apmierinošu Fotogrāfiju uzstādījumu un saturu.

4.2. Partneris drīkst izmantot un publicēt Fotogrāfijas tikai šādās vietās: Tīmekļa vietne, Lietotne, Izplatīšanas kanāli (ciktāl piemērojams) un Partnera paša tīmekļa vietne un sociālo tīklu lapas. Šaubu novēršanai: Fotogrāfijas nedrīkst izmantot nekādās citās tiešsaistes tirdzniecības vietās, kurās Partneris reklamē Partnera pakalpojumus. Fotogrāfijas nedrīkst rediģēt, un Partneriem tiek strikti aizliegts noņemt jebkādas Treatwell autortiesību norādes no Fotogrāfijām.

4.3. Partneris ar šo atzīst un piekrīt, ka Fotogrāfijas tiek izmantotas ar neekskluzīvu un nenododamu licenci, kuras derīgums automātiski izbeigsies, ja Partneris pametīs Treatwell platformu. Izņemot tādā licencē noteiktās tiesības, Partnerim nav nekādu Intelektuālā īpašuma tiesību uz Fotogrāfijām. Visas Intelektuālā īpašuma tiesības uz Fotogrāfijām pieder Treatwell. Šaubu novēršanai: Treatwell drīkst izmantot Fotogrāfijas jebkurās savās reklāmas un mārketinga kampaņās, Tīmekļa vietnē, Izplatīšanas kanālos un sociālo tīklu kanālos, un jebkādam citam nolūkam, kuru tas uzskata par piemērotu.

4.4. Partneris nedrīkst citādi drukāt, izplatīt, izmantot, publicēt, ekspluatēt, rediģēt, apgriezt, mainīt vai citādi rīkoties ar Fotogrāfijām, kā vien atbilstoši šī Līguma 4.2. punktam vai ar iepriekšēju rakstisku piekrišanu no Treatwell, kas tiek sniegta pēc Treatwell ieskatiem un par iespējamu papildu Maksu.

5. TREATWELL KASES SISTĒMA 

Šis 5. punkts ir piemērojams tikai tiem Partneriem, kuri Sadarbības līgumā vai citādi ir pasūtījuši Treatwell Kases Sistēmu.

5.1. Viens no Treatwell pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts Partneriem, ir Treatwell Kases Sistēmas Programmatūras un/vai Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas izmantošana, par kuru sīkāka informācija būs norādīta Sadarbības līgumā (vai kā citādi atsevišķi saskaņots starp Partneri un Treatwell) un kas var atšķirties no šajā Līgumā iekļautajiem noteikumiem. Treatwell Kases Sistēmas programmatūra un Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas kopā sauktas – “Treatwell Kases Sistēma”.

5.2. Maksa par Treatwell Kases Sistēmas Iekārtu Partnerim ir jāsamaksā Treatwell avansā.

5.3. Partnerim ir pienākums iepazīties ar Treatwell Kases Sistēmas funkcijām un to piemērotību Partnera komercdarbības operācijām. Treatwell nesniedz garantijas par Treatwell Kases Sistēmas Programmatūras vai Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas darbināmību vai to savstarpēju darbināmību. Ja Partneris pērk Treatwell Kases Sistēmas Programmatūru bez Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas, Treatwell nevarēs nodrošināt nekādu atbalstu, lai integrētu vai uzstādītu Treatwell Kases Sistēmas Programmatūru jebkurā trešās personas ierīcē.

5.4. Partneris ir atbildīgs pats par savu komercdarbību un tādējādi arī par tiesiskajām saistībām attiecībā uz tā komercdarbību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām nodokļu un sociālās apdrošināšanas deklarācijām un maksājumiem saskaņā ar piemērojamo likumu.

Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas piegāde

5.5. Treatwell Kases Sistēmas Ierīce tiek piegādāta uz Sadarbības līgumā vai citādi pa e-pastu norādīto Partnera piegādes adresi. Treatwell piegādā Treatwell Kases Sistēmas Iekārtu 14 dienu laikā no pilnas Maksas saņemšanas. Šo periodu var pagarināt, ja rodas apstākļi, ko Treatwell nevar kontrolēt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar darba strīdiem, darbinieka slimību, problēmām ar piegādi vai nepārvaramu varu.

5.6. Nododot Treatwell Kases Sistēmas Iekārtu piegādes kompānijai, Treatwell tiek atbrīvots no saistībām pret Partneri par piegādi, un Partnerim nosūtīšanas brīdī pāriet risks par nejaušu kaitējumu vai neizpildītu piegādi. Šis noteikums ir piemērojams neatkarīgi no tā, no kurienes Treatwell Kases Sistēmas Ierīce tiek piegādāta un/vai kurš maksā par piegādi.

Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas defekti

5.7. Ja vien šajā Līgumā nav norādīts citādi, Partnera tiesības Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas defektu gadījumā atbilst likumā norādītajām. Treatwell neuzņemas atbildību par ražotāja vai citu trešo personu publiskajiem apliecinājumiem (piemēram, reklāmas apgalvojumiem).

5.8. Partneris var iesniegt defektu prasījumus tikai tad, ja viņš ir izpildījis likumā noteiktos pārbaudes un paziņošanas pienākumus un ir izskatījis un detalizēti ievērojis Treatwell izdotās Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas traucējumu meklēšanas vadlīnijas. Ja pārbaudes laikā vai vēlāk rodas kļūda, par to nekavējoties rakstiski jāziņo Treatwell ne vēlāk kā divās nedēļās no defekta konstatēšanas. Neskarot augstāk minēto pārbaudes un paziņošanas pienākumu, Partnerim jāziņo par acīmredzamiem defektiem divu nedēļu laikā no piegādes. Treatwell neuzņemas atbildību, ja Partneris neveic pienācīgu pārbaudi un/vai pienācīgi nepaziņo par defektu. Treatwell nodrošinās paciņas etiķeti Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas nosūtīšanai uz Treatwell uz pārbaudi.

5.9. Kamēr Treatwell Kases Sistēmas Ierīce tiek pārbaudīta, Partnerim būs iespēja uz laiku nomāt Treatwell Kases Sistēmas Iekārtu (“Nomas ierīce”), kura tiks nosūtīta trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma par defektu, ja Nomas ierīces ir pieejamas. Treatwell iekasē apmaiņas Maksu EUR 112,00 apmērā (bez PVN) no Partnera par Nomas Iekārtu. Treatwell atmaksā pilnu apmaiņas Maksu Partnerim, ja Treatwell Kases Sistēmas ierīcei ir defekts, par kuru Treatwell ir atbildīgs. Citos gadījumos apmaiņas Maksa netiek atmaksāta. Apmaiņā Partnerim ir pienākums nosūtīt Nomas ierīces atpakaļ uz Treatwell nekavējoties pēc tam, kad Treatwell ir novērsis visus defektus vai apstiprinājis, ka nav defektu, par kuriem Treatwell būtu atbildīgs.

5.10. Ja Treatwell Kases Sistēmas ierīcē tiek konstatēti defekti, par kuriem Treatwell ir atbildīgs, Treatwell pēc saviem ieskatiem var novērst kļūdu esošajā Treatwell Kases Sistēmas ierīcē vai nodrošināt apmaiņas Treatwell Kases Sistēmas Iekārtu. Korekcijas darbības neietver kļūdainās ierīces noņemšanu vai atkārtotu uzstādīšanu, ja Treatwell nebija sākotnējā pienākuma to uzstādīt. Treatwell vienmēr tiek piešķirts saprātīgi ilgs laiks un iespējas, lai novērstu defektus.

5.11. Ja defekts tomēr eksistē, izdevumus par testēšanu vai korekciju, jo īpaši transporta, braukšanas, darba un materiālu izmaksas (bet ne noņemšanas un uzstādīšanas maksas) sedz Treatwell. Citos gadījumos Treatwell var pieprasīt atlīdzināt izmaksas (jo īpaši testēšanas un transporta izmaksas un jebkuru apmaiņas ierīču izmaksas) no Partnera, ja vien kļūdas neesamību Partnerim nebija iespējams konstatēt. Pat ja defekts pastāv, Partnerim vienīgais prasījums var būt par kompensāciju un/vai veltīgu izdevumu atlīdzību saskaņā ar šī Līguma 14. punktu, visi citi prasījumi tiek izslēgti.

5.12. Par defektu nav uzskatāma nenozīmīga novirze no saskaņotās kvalitātes, ja lietojamība ir skarta tikai nenozīmīgi, parasta nolietojuma gadījumi vai kaitējums, kas radies pēc riska nodošanas nepareizas vai neuzmanīgas izturēšanās, pārmērīgas lietošanas vai konkrētas ārējas ietekmes dēļ, kas nav paredzēta saskaņā ar līgumu. Ja Partneris vai trešā persona nepienācīgi veic apkopi vai ievieš izmaiņas, attiecībā uz tādu darbu vai izmaiņām, vai to sekām, nevar pieteikt defekta prasību.

5.13. Ja kļūdas novēršana ir neveiksmīga, Partneris, neskarot nekādus prasījumus par kompensāciju, var atkāpties no Sadarbības līguma vai atteikties no Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas un samaksāt saistīto Maksu. Tiek uzskatīts, ka kļūdas novēršana ir neveiksmīga, ja arī divas aizvietošanas piegādes ir bijušas ar kļūdām vai ja defekta novēršana vai remonts ir divreiz bijis neveiksmīgs.

5.14. Defektu prasījumu termiņš ir 12 mēneši pēc Treatwell Kases Sistēmas Iekārtas piegādes uz Partnera adresi. Iepriekšējais noteikums nav piemērojams, ciktāl likumā ir noteikts obligāts garāks periods.

Treatwell Kases Sistēmas datu dublējumkopija

5.15. Izmantojot Treatwell Kases Sistēmu, Partnerim ir pienākums regulāri (piemēram, katru dienu) sagatavot dublējumkopiju. Pat ja tiek regulāri sagatavota dublējumkopija, Treatwell nevar garantēt, ka visiem Treatwell Kases Sistēmā ievadītajiem datiem būs pilnīga kopija. Treatwell jo īpaši nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Partneris nav sagatavojis savu datu dublējumkopiju. Tādēļ Partnerim ir pienākums veikt pasākumus, lai novērstu potenciālu pārejošu Treatwell Kases Sistēmas darbības atteici. Treatwell nevar garantēt nepārtrauktu Treatwell Kases Sistēmas pieejamību. Treatwell nav atbildīgs par zaudējumiem, jo īpaši par peļņas zudumu, kas radies tāpēc, ka Partneris nav veicis efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka komercdarbības operācijas turpināsies pat tad, ja ir radusies Treatwell Kases Sistēmas pārejoša atteice.

6. PARTNERA PIENĀKUMI

6.1. Apmaiņā pret Treatwell pakalpojumu saņemšanu Partneris piekrīt samaksāt Treatwell visas piemērojamās Atlīdzības un pieņemt visas Rezervācijas, un izpildīt un sniegt Partnera pakalpojumus atbilstoši augstākajiem nozares standartiem un jebkuriem īpašajiem nosacījumiem, kas vispārīgi iekļauti šajā Līgumā un jo īpaši šajā 6. punktā. Šī 6.1. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

6.2. Partneris apņemas pieņemt visas Rezervācijas un atteikties no tiem tikai ārkārtas situācijās, citādi tiek uzskatīts, ka Partneris ir Būtiski pārkāpis šo Līgumu un var zaudēt jebkurus maksājumus, kas tam pienākas saistībā ar šo Līgumu.

6.3. Attiecībā uz Priekšapmaksas logrīka rezervācijām un Treatwell rezervācijām Partneris apņemas ievērot Rezervācijas noteikumu 5. punkta atcelšanas un pārcelšanas politiku. Rezumējot:

a) Treatwell un/vai Partneris piedāvās atmaksu par Priekšapmaksas logrīka rezervācijām un Treatwell rezervācijām, kuras tiek atceltas (vai kuras nevar pārcelt), ja vien attiecīgajai vizītei nav jānotiek tuvāko 24 stundu laikā.

b) Ja Klients, izmantojot Tīmekļa vietni vai Lietotni, vai sazinoties ar Partneri vai Treatwell, vēlas mainīt Priekšapmaksas logrīka rezervācijas vai Treatwell rezervācijas datumu un/vai laiku, un  ja vien līdz Klienta vizītei nav atlikusi mazāk nekā 1 stunda laika, Partnerim jācenšas piedāvāt Klientam piemērots alternatīvs rezervācijas laiks un/vai datums. Ja Partneris nevar vai nevēlas izpildīt Treatwell rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju pēc Klienta izmaiņu lūguma atbilstoši šim 6.3. punktam, Klients var izvēlēties doties uz Rezervāciju vai anulēt to saskaņā ar 6.3(a) punktu, respektīvi:

(i) ja līdz vizītei ir vismaz 24 stundas, Treatwell uzskatīs, ka Klients ir anulējis Treatwell rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju un atmaksās Klientam pilnu summu; vai

(ii) ja līdz vizītei ir mazāk nekā 24 stundas, Treatwell uzskatīs, ka Klients ir anulējis Treatwell rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju, bet neveiks atmaksu.

Netiek prasīts, lai Treatwell vai Partneris cenšas piedāvāt Klientam piemērotu alternatīvu rezervācijas laiku un/vai datumu, ja vizītes pārcelšanas lūgums tiek izteikts mazāk nekā 1 stundu pirms vizītes.

c) Ja Partneris vēlas mainīt Treatwell rezervācijas vai Priekšapmaksas logrīka rezervācijas datumu un/vai laiku, bet Klients nevar vai nevēlas piekrist tādām izmaiņām, Treatwell uzskatīs, ka Partneris ir anulējis Treatwell rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju un atmaksās Klientam pilnu summu. Pēc Treatwell ieskatiem Treatwell var pieprasīt, lai Partneris samaksā attiecīgo Komisijas maksas un/vai Apstrādes maksas summu, kāda Partnerim būtu jāsamaksā par attiecīgo Treatwell rezervāciju vai Priekšapmaksas logrīka rezervāciju, ja Treatwell uzskata šādu prasību par pamatotu attiecīgajos apstākļos,.

6.4. Attiecībā uz MUV logrīka rezervācijām Treatwell ir tikai tehnoloģijas nodrošinātājs un nepilda rezervāciju komercaģenta pienākumus. Klientiem un Partneriem jābūt iespējai anulēt MUV logrīka rezervāciju līdz pat vizītes laikam, un starp Klientu un Partneri līdz vizītes norisei netiek izveidots līgums. Partnerim ir pienākums risināt jebkādus ar atcelšanu vai pārcelšanu saistītus jautājumus tieši ar Klientu. Treatwell neiesaistās tālākajā MUV logrīka rezervācijas procesā un tikai nodrošina tehnoloģiju MUV logrīka rezervācijas veikšanai. Partneris var Connect izvēlēties, vai piešķirt Klientiem iespēju piekrist tikai Partnera vai arī Partnera un Treatwell e-pastu mārketingam.

6.5. Partnerim ir pienākums nodrošināt, ka viss Partnera saturs (it īpaši informācija par Partnera pakalpojumiem un to cenas), ko tas publisko vai iesniedz Treatwell publicēšanai Lapā(s), ir precīzs, pareizs un nav maldinošs. Tas iekļauj pienākumu atspoguļot cenas ar atlaidi tikai tad, ja attiecīgie Partneru pakalpojumi iepriekš patiešām ir bijuši pieejami par augstāku cenu, bet par atlaides cenām ir pieejami tikai uz īsu brīdi. Partneris savā Lapā(s) kā tā telpu atspoguļojumu augšupielādē tikai tādas fotogrāfijas, kas ir uzņemtas pie Partnera uz vietas, un vienmēr nodrošina, ka tam ir tiesības izmantot jebkuras tādas augšupielādētas fotogrāfijas.  Jebkurš šī 6.5. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums. Ja Partnerim nav nekādu augšupielādēšanai pieejamu fotogrāfiju, Treatwell labprāt augšupielādētu piemērotas fotogrāfijas no savas datubāzes, tādēļ droši informējiet mūs.

6.6. Partneris nodrošina, ka:

a) augšupielādējot Partnera saturu, kas sastāv no darbinieka vai darbuzņēmēja paša darba fotogrāfijām (“Stilista portfolio fotogrāfijas”), Partnera darbinieki un darbuzņēmēji augšupielādē tikai tādas Stilista portfolio fotogrāfijas, uz kurām viņiem ir pilnas autortiesības un/vai atļaujas publicēt Stilista portfolio fotogrāfijas Partnera tīmekļa vietnē, Partnera vietnē, Treatwell Tīmekļa vietnē,  Lietotnē un sociālo mediju platformasuz, un Neatkarīgajām platformām;

b) Partnera darbinieki un darbuzņēmēji ir ieguvuši skaidri izteiktu rakstisku piekrišanu no jebkuras personas vai personām, kuras ir atspoguļotas Stilista portfolio fotogrāfijās, šādai fotogrāfiju izmantošanai; un

c) Stilista portfolio fotogrāfijas nekādā gadījumā nedrīkst atspoguļot kailumu, piedauzību vai tādu saturu, kas var aizskart, apvainot, uztraukt vai aizvainot vai iekļauj skaidri seksuālu, pretlikumīgu saturu vai veicina vardarbību vai ienaidu.

6.7. Ja jebkurā brīdī Treatwell rodas aizdomas, ka Stilista portfolio fotogrāfijas ir augšupielādētas bez attiecīgajām tiesībām vai piekrišanas, kas noteiktas augstāk 6.6.(a) un (b) punktā,  vai ja Treatwell pēc saviem ieskatiem uzskata, ka Stilista portfolio fotogrāfijas ir jebkādā veidā nepiemērotas, ņemot vērā 6.6(c) punktu, tas būs Līguma Būtisks pārkāpums, un, neierobežojot nekādus citus tiesību aizsardzības līdzekļus, kādus tas varētu meklēt, Treatwell var pēc saviem ieskatiem izņemt Stilista portfolio fotogrāfijas.

6.8. Partnerim ir pienākums un tas piekrīt izpildīt visus likumā noteiktos informācijas pienākumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pienākumu izveidot un uzturēt informāciju par Partnera kontaktiem (imprint).

6.9. Partneris atzīst un piekrīt, ka tā Lapa(s) Tīmekļa vietnē un Lietotnē nedrīkst saturēt nekādas saites uz Partneri vai tā tīmekļa vietni, lietotni, platformu, rīku vai citām ierīcēm vai trešo personu tīmekļa vietnēm, lietotnēm, platformām, rīkiem vai citām ierīcēm.

6.10. Partnerim vienmēr jāsniedz Partnera pakalpojumi Tīmekļa vietnē un Lietotnē par cenu, kas ir precīza un atbilst labākajai pieejamajai likmei, kāda tiek piedāvāta Partnera paša tīmekļa vietnē. Ja Klients iesniedz pierādījumus, ka  Partnera paša tīmekļa vietnē Partnera pakalpojumi pieejami par labāku cenu, nekā tā, par kādu tos var rezervēt Tīmekļa vietnē vai Lietotnē, vai ja Treatwell ir saņēmis informāciju par tādām atšķirībām no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Treatwell patur tiesības atlīdzināt Klientam starpību un pārrēķināt Partnerim maksājamo summu saistībā ar attiecīgajiem Partnera pakalpojumiem. Šaubu novēršanai: Partneris drīkst piedāvāt zemākas cenas vai speciālus piedāvājumus slēgtām personu grupām gan tiešsaistē, gan bezsaistē, piemēram, lojalitātes shēmas savas dalībniekiem, vai tieši pie Partnera uz vietas, un citās alternatīvām tiešsaistes pārdošanas platformās. Šī 6.10. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

6.11. Partnerim jānodrošina, ka tas ir ieguvis piekrišanu no katra sava darbinieka un darbuzņēmēja, kuru paredzēts reklamēt Klientiem Tīmekļa vietnē un Lietotnē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tādiem datiem kā vārds, kompetence, kontaktinformācija, pieejamība, piedāvātie pakalpojumi un fotogrāfija.

6.12. Partnera pienākums ir nodrošināt, ka informācija par laiku un datumu pieejamību, kas iekļauta Connect, tiek pilnībā atjaunināta un ir atbilstoša attiecīgā momenta patiesajai situācijai, lai potenciālie Klienti Rezervācijas veikšanas laikā var redzēt precīzu laiku un datumu pieejamību.

6.13. Attiecībā uz Treatwell rezervācijām, kas tiek veiktas, izmantojot opciju “Maksāt uz vietas”, Komisijas maksa tiek maksāta par visām tādām Treatwell rezervācijām, izņemot gadījumus, kad Partneris ir Connect norādījis “no show” (klients neieradās) līdz vizītes datuma pusnaktij. Šaubu novēršanai: ja Connect līdz vizītes datuma pusnaktij nav atzīmēts “no show” (klients neieradās), Treatwell uzskatīs, ka Treatwell rezervācija ir izpildīta un Treatwell ir tiesības saņemt Komisijas maksu par tādu Treatwell rezervāciju

6.14. Partneris nedrīkst lūgt vai ierosināt Treatwell klientiem vai Logrīka klientiem veikt Rezervācijas citādi, kā tikai caur Tīmekļa vietni, Izplatīšanas kanāliem vai Logrīku (atkarībā no situācijas).

6.15. Ja Klients veic Rezervāciju un Partneris aicina Klientu atcelt Rezervāciju un veikt atsevišķu rezervāciju tieši pie Partnera, tiek uzskatīts, ka Partneris ir pieļāvis šī Līguma Būtisku pārkāpumu.

6.16. Ja Treatwell ir pamatotas aizdomas, ka Partneris tieši vai netieši mēģina vai ir mēģinājis izvairīties no jebkuru Atlīdzību samaksāšanas, piemēram, bet neaprobežojoties ar krāpniecisku atzīmi “no show” (klients neieradās) attiecībā uz Izpildītu rezervāciju ar opciju “Maksāt uz vietas”, tas tiek uzskatīts par šī Līguma Būtisku pārkāpumu, un Treatwell būs tiesības, neierobežojot nekādus citus tam pieejamus tiesību aizsardzības līdzekļus, ieturēt un paturēt jebkurus maksājumus, kas būtu maksājami Partnerim saskaņā ar šo Līgumu.

6.17. Ja Partneris saņem jebkādus Treatwell pakalpojumus Bezmaksas izmēģinājuma ietvaros, Partnerim ir jānorāda Treatwell pilnas maksājuma detaļas pirms Bezmaksas izmēģinājuma termiņa beigām. Maksājuma detaļu nesniegšana būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

6.18. Ja Treatwell ir pamatotas aizdomas, ka Partneris tieši vai netieši mēģina vai ir mēģinājis izvairīties no Atlīdzību samaksāšanas, kas citkārt būtu maksājamas Bezmaksas izmēģinājuma beigās, piemēram, bet neaprobežojoties ar pieteikšanos vai mēģinājumu pieteikties uz papildu Bezmaksas izmēģinājumiem, izmantojot citu kontaktinformāciju vai vārdu, vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, tas tiek uzskatīts par šī Līguma Būtisku pārkāpumu, un Treatwell būs tiesības, neierobežojot nekādus citus tam pieejamus tiesību aizsardzības līdzekļus, ieturēt un paturēt jebkurus maksājumus, kas būtu maksājami Partnerim saskaņā ar šo Līgumu.

7. TREATWELL DĀVANU KARTES

Lūdzam ņemt vērā, ka Partneri nedrīkst pieņemt Treatwell dāvanu kartes kā maksājumu par Rezervācijām. Klienti drīkst izlietot Treatwell dāvanu kartes tikai Tīmekļa vietnē vai Lietotnē.

8. KLIENTU APKALPOŠANA UN SŪDZĪBAS

8.1. Partnerim jāpieliek visas pūles, lai sniegtu augstākās kvalitātes Partnera pakalpojumus visiem Klientiem, un nekavējoties jārisina visus pārdošanas pieprasījumus, jautājumus vai problēmas saistībā ar Rezervācijām vai potenciālām Rezervācijām, tostarp kārtojot Klientu sūdzības.

8.2. Partneris ir tieši atbildīgs pret Klientu par nespēju sasniegt Klienta gaidīto rezultātu un par jebkādām citām tiesiskām saistībām, kas rodas attiecībā uz Partnera pakalpojumiem, ja vien tādas saistības nerodas no Treatwell nolaidības.

8.3. Jebkuras Treatwell saņemtās Klientu sūdzības Treatwell novirzīs Partnerim, un Partneris apstiprina visas sūdzības un atbild attiecīgajam Klientam 48 stundu laikā pēc tam, kad Partneris ir saņēmis sūdzību (kas nākusi tieši no Klienta vai caur Treatwell).

8.4. Partneris pieliek visas pūles, lai panāktu risinājumu jebkurām sūdzībām 14 dienu laikā, un ziņo Treatwell par jebkādu korespondenci starp Partneri un Klientu saistībā ar sūdzību, un vispārīgi informē Treatwell par sūdzības izskatīšanas gaitu un statusu.

8.5. Partneris ar šo atzīst un apstiprina, ka Tīmekļa vietnē un Lietotnē ir arī platforma atsauksmēm, kurā Klienti var publicēt publiski redzamas atsauksmes par viņu pieredzi ar Treatwell un Partneri (it īpaši saistībā ar Partnera pakalpojumiem) (“Lietotāja radīts saturs”), un ka atsevišķas iepriekšējo mēnešu atsauksmes parādīsies arī Partnera vietnē (atkarībā no situācijas). Partnerim jāņem vērā, ka no šīs platformas nevar atteikties un tajā var laiku pa laikam parādīties negatīvas atsauksmes un/vai atskaites no Klientiem, un Treatwell to nevar kontrolēt. Ja Lietotāja radītais saturs ir attiecināms uz Partneri, Partnerim ir iespēja atbildēt uz atsauksmēm par viņu. Tomēr visam saturam, ko Partneris publisko, atbildot uz Lietotāja radīto saturu, jābūt pieklājīgam un profesionālam, bez draudiem un neradot konfrontāciju, un Treatwell to var pārskatīt (un Treatwell pēc saviem ieskatiem to var izņemt vai grozīt, ja Treatwell uzskata, ka ir pietiekošs pamats tā rīkoties). Šaubu novēršanai: Partnerim nav tiesību uz jebkādu tiesību aizsardzības līdzekli (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām izbeigt šo Līgumu) attiecībā uz Lietotāja radītu saturu, kurā tiek nosaukts Partneris vai kurā iekļauta atsauce uz Partneri. Ja tomēr Partnerim saprātīgi šķiet, ka kāds Lietotāja radīts saturs ceļ Partnerim vai jebkurai citai personai neslavu vai jebkādā citā veidā pārkāpj jebkuras personas likumiskās tiesības, Partneris var atzīmēt šādu saturu un ziņot par to Treatwell. Tādā gadījumā Treatwell izskatīs šo saturu un pēc saviem ieskatiem rīkosies, kā būs nepieciešams vai vēlams (ieskaitot, piemēram,  iespējas dzēst vai grozīt Lietotāja radītā satura attiecīgo fragmentu). Partneris atbild uz atsauksmi tikai atsauksmju platformā un nekad nesazinās un necenšas sazināties ar klientu jebkādā citā veidā, lai atbildētu uz atsauksmi, pat ja Partneris zina klienta, kurš deva atsauksmi, identitāti vai var noteikt klienta identitāti ar citiem līdzekļiem. Šī 8.5. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

9. KLIENTA DATI 

9.1. Šī punkta nolūkā termini “datu pārzinis”, “datu apstrādātājs”, “datu subjekts”, “personas dati”, “apstrādāt”, “apstrāde” un “atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi” tiek interpretēti saskaņā ar piemērojamajiem Datu aizsardzības likumiem.

9.2. Gan Treatwell, gan Partneris atzīst, ka Datu aizsardzības likumu nolūkā:

(a) attiecībā uz Partnera Klientu personas datiem Partneris ir datu pārzinis un Treatwell ir datu apstrādātājs;

(b) attiecībā uz Treatwell Klientu un Priekšapmaksas logrīka klientu personas datiem gan Partneris, gan Treatwell rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi; un

(c) attiecībā uz MUV logrīka klientu personas datiem Partneris ir datu pārzinis un Treatwell ir datu apstrādātājs, izņemot MUV logrīka klientu personas datus (proti, vārds un e-pasta adrese), kurus Treatwell un Partneris vāc pirkuma pabeigšanas brīdī (checkout), piedāvājot iespēju pierakstīties individualizētiem mārketinga e-pastiem, šādā gadījumā katrs no viņiem rīkojas kā neatkarīgs pārzinis.

9.3. Kad Treatwell un Partneris ir neatkarīgi pārziņi, katrs no viņiem atzīst un piekrīt, ka:

(a) izņemot, kā prasīts šajā 9. punktā, katrs no viņiem ir atbildīgs par savu atbilstību Datu aizsardzības likumiem, ieskaitot VDAR;

(b) Partnerim nekavējoties (jebkurā gadījumā 24 stundu laikā no brīža, kad Partneris vai tā darbinieki vai darbuzņēmēji uzzina par problēmu) jāziņo Treatwell par jebkādu nejaušu vai apzinātu kaitējumu, izmaiņām, iznīcināšanu, neatļautu piekļuvi, zudumu, nepareizu izmantošanu vai zādzību, kas notikusi ar jebkura Treatwell klienta vai Logrīka klienta personas datiem, kuriem Partnerim ir piekļuve (“Drošības incidents”). Partneris pilnībā sadarbojas un sniedz tūlītēju atbalstu Treatwell, lai veiktu (i) Drošības incidenta izmeklēšanu, tā seku labošanu un novēršanu, un (ii) izpildītu paziņošanas pienākumus pret fiziskām personām, klientiem vai valsts iestādēm;

(c) Partneris nedrīkst darīt un nedrīkst pieļaut tādu bezdarbību, kā arī viņam jānodrošina, ka tā personāls un citi pārstāvji nedara un nepieļauj tādu bezdarbību, kas izraisītu (vai kas pamatoti sagaidāmi izraisītu), ka Treatwell vai tā Saistītās personas pārkāpj jebkuru Datu aizsardzības likumu noteikumu, un Partneris izpilda visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu savu darbinieku, darbuzņēmēju un aģentu, kuriem var būt piekļuve personas datiem, uzticamību, un nodrošina, ka tāds personāls un aģenti ir informēti par personas datu konfidencialitāti un ir izgājuši apmācību par tiesību aktiem, kas attiecas uz rīcību ar personas datiem;

(d) Partneris piekrīt ieviest un uzturēt atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus saistībā ar tā veikto personas datu apstrādi, kas ir pietiekami, lai izpildītu Datu aizsardzības likumu prasības un aizsargātu personas datus no neatļautas un pretlikumīgas apstrādes un pret nejaušu zudumu, iznīcināšanu, bojāšanu, zādzību, izmaiņām vai atklāšanu;

(e) Partneris piekrīt apstrādāt Treatwell klientu un Logrīka klientu personas datus tikai, lai sniegtu Partnera pakalpojumus Klientiem, un Treatwell klientu un Logrīka klientu gadījumā, kuri ir skaidri piekrituši saņemt mārketinga e-pastus no eCRM, datus tikai, lai sūtītu mārketinga e-pastus, un visos gadījumos tikai tik ilgi, kamēr tas saņem Treatwell pakalpojumus; un

(f) ja Partnerim, tā saistītām personām vai piegādātājiem jāpārsūta Treatwell klientu un/vai Logrīka klientu personas dati uz vietām ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Partneris uzņemas pilnu atbildību (un uzņemas visas saistības), lai nodrošinātu, ka tādi personas dati tiek apstrādāti pilnībā atbilstoši Datu aizsardzības likumiem.

9.4. Kad Partneris ir datu pārzinis un Treatwell ir datu apstrādātājs attiecībā uz Partnera klientu personas datiem un MUV logrīka klientu personas datiem (izņemot MUV logrīka klientu mārketinga e-pastus, attiecībā uz kuriem Partneris un Treatwell ir neatkarīgi datu pārziņi), tādus personas datus apstrādā Treatwell saskaņā ar VDAR 28. pantu, ievērojot 9.9. punkta noteikumus, un, Treatwell var iekasēt maksu no Partnera par jebkādas palīdzības sniegšanu, kas nav skaidri norādīta kā Treatwell pakalpojums saskaņā ar šo Līgumu.

9.5. Treatwell patur tiesības apstrādāt Klienta personas datus, kā norādīts tā Privātuma un sīkdatņu politikā, kuras pašreizējā versija pieejama šeit (un kuru var jebkurā laikā atjaunināt), un Partneris ar šo neatsaucami un bez nosacījumiem piekrīt tādai personas datu apstrādei, ko veic Treatwell, un turklāt garantē, ka katrs Partnera klients ir informēts par to, kā Treatwell apstrādās viņu personas datus. Neierobežojot Partnera citus šajā Līgumā noteiktos pienākumus, Partneris apņemas nekavējoties iekļaut jebkādu Treatwell pamatoti pieprasīto informāciju sava tīmekļa vietnes privātuma politikā vai citā Partnera klientu informācijas dokumentā, lai palīdzētu visām pusēm nodrošināt atbilstību Datu aizsardzības likumiem.

9.6. Partneris atzīst, ka visas Intelektuālā īpašuma tiesības uz Treatwell klienta, Logrīka klienta un Partnera klienta personas datiem, kas atrodas Connect, pieder Treatwell vai tās Saistītajām personām, un Partneris neatsaucami un bez nosacījumiem nodod pilnu īpašumtiesību garantiju Treatwell uz visām šādām tiesībām. Treatwell piešķir Partnerim neekskluzīvu licenci izmantot tādus personas datus, lai veiktu savu komercdarbību, ja Partneris nepārtraukti izpilda šī Līguma noteikumus.

9.7. Kad Partneris saņem eCRM pakalpojumu, Partneris var sūtīt mārketinga vai veicināšanas paziņojumus Treatwell klientiem un Logrīka klientiem, kuru dati tiek glabāti Connect un kuri, brīdī, kad viņi pierakstījās saņemt Treatwell pakalpojumus vai kad rezervēja Partnera pakalpojumus Logrīkā,  sniedza savu piekrišanu, atzīmējot “opt-in” (piekrišanas) rūtiņu, lai saņemtu mārketinga vai veicināšanas paziņojumus no jebkura Partnera, pie kura viņi rezervē Partnera pakalpojumus, un/vai īpaši no Partnera, pie kura viņi rezervē.

9.8. Partneris apņemas un garantē, ka tas apstrādās Partnera klientu personas datus tikai saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem un jo īpaši, ka tā darbinieki, darbuzņēmēji, partneri un piegādātāji sūtīs mārketinga vai veicināšanas paziņojumus tikai tiem Partnera klientiem, kuri ir snieguši savu piekrišanu tos saņemt. Partneris pats uzņemas visu risku par Partnera veikto Partnera klientu datu izmantošanu, un Partnera pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieku, darbuzņēmēju, partneru un piegādātāju veiktā izmantošana pilnībā atbilst visiem piemērojamajiem Datu aizsardzības likumiem.

9.9. Ja Klients paziņo Partnerim vai kādam no tā darbiniekiem vai darbuzņēmējiem, ka tas nevēlas saņemt turpmākus mārketinga paziņojumus no Treatwell un/vai tā Saistītajām personām, Partneris nekavējoties (jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas) informē Treatwell, rakstiski norādot pilnas detaļas, lai Treatwell varētu ievērot tādu lūgumu.

9.10. Ja datu subjekts lūdz jebkurai pusei izlietot vienu vai vairākas tiesības, kādas ir piešķirtas datu subjektam saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem, tad tādā mērā, kā jebkurai pusei ir pamatoti nepieciešams ieguldījums vai palīdzība no otras puses, lai izpildītu tādas piešķirtās tiesības, tāda otra puse sniegs tādu ieguldījumu vai palīdzību saprātīgā laikā, un katra puse segs savus izdevumus šajā sakarā;

9.11. Ja jebkura puse saņem datu aizsardzības iestādes lūgumu sniegt informāciju saistībā ar šo Līgumu vai attiecībām pušu starpā, tāda puse nekavējoties informē otru pusi, ja vien to neaizliedz likums.

9.12. Jebkurš Partnera vai tā darbinieku, darbuzņēmēju vai aģentu pieļauts šī 9. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

9.13. Partneris atlīdzinās un atbrīvos Treatwell un tā Saistītās personas no atbildības par visiem zudumiem, prasījumiem, izmaksām, zaudējumiem vai procesiem, kas Treatwell un/vai tā Saistītajām personām radušies vai jāsedz saistībā ar Partnera pieļautu šī 9. punkta pārkāpumu.

9.14. Šis punkts pilnībā turpina būt spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

10. PARTNERA GARANTIJAS, LICENCE TREATWELL UN ATLĪDZĪBA

10.1. Partneris nodrošina Treatwell jebkādu Partnera saturu, kāds tam pamatoti vajadzīgs, lai sniegtu Treatwell pakalpojumus.

10.2. Partneris ar šo piešķir Treatwell neekskluzīvu, bezautoratlīdzības, šī Līguma darbības laikā neatsaucamu un visā pasaulē piemērojamu tiesību un licenci (vai apakšlicenci atkarībā no situācijas) izmantot, reproducēt, izplatīt, izdot apakšlicenci, paziņot un atklāt Partnera saturu Tīmekļa vietnē, Lietotnē, Treatwell sociālo mediju platformas un jebkuros un visos citos Izplatīšanas kanālos, un jebkuriem citiem nolūkiem, kādi ir nepieciešami Treatwell vai kurus Treatwell pieprasa, lai izlietotu savas tiesības un izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.

10.3. Treatwell var izdot apakšlicenci, piešķirt, atklāt un/vai piedāvāt Partnera saturu Saistītajām personām un trešajām personām (“Neatkarīgas platformas”), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Google ar tās pakalpojumu, piemēram, Reserve With Google un Google My Business, starpniecību. Nekādā gadījumā Treatwell neuzņemas atbildību pret Partneri par jebkādām Neatkarīgo platformu darbībām vai bezdarbību. Vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis, kāds ir pieejams Partnerim saistībā ar tādām Neatkarīgām platformām, ir (a) pieprasīt Treatwell (kam ir tiesības, bet nav pienākuma) atspējot un atvienoties no tādas Neatkarīgas platformas attiecībā uz Partneri; vai (b) izbeigt šo Līgumu saskaņā ar 12. punktu. Partneris piešķir Treatwell pilnas tiesības kā tā pilnvarotajam pārstāvim izveidot un pārvaldīt Partnera saturu Partnera Google My Business kontā. Ja Partneris vēlas jebkurā laikā atgūt ekskluzīvu kontroli pār Google My Business kontu, Partnerim jāinformē Treatwell, un Treatwell veiks nepieciešamos pasākumus, lai nošķirtos no konta un atteiktos no atļaujām pārvaldīt un mainīt tādu kontu.

10.4. Partneris ar šo piešķir Treatwell tiesības:

a) izņemt, rediģēt, samazināt vai citādi grozīt jebkurā Lapā publicētu Partnera saturu, ieskaitot, bez ierobežojuma, gadījumus, ja tāds Partnera saturs pēc Treatwell pamatotiem ieskatiem neatbilst 10.5. punkta garantijām vai citādi pārkāpj šī Līguma noteikumus; un

b) izmantot meklētājprogrammas optimizācijas pakalpojumus, maksas par klikšķi (pay-per-click) reklāmu un citus mehānismus, kas ietver, iestrādā vai citē (pilnā apmērā vai daļēji) Partnera tirdzniecības nosaukumu vai jebkurus zīmolus, kas tiek izmantoti saistībā ar Partnera pakalpojumiem.

10.5. Partneris garantē, apliecina un apņemas, ka:

a) viss Partnera saturs, ko tas sniedz Treatwell saistībā ar šo Līgumu un/vai publicē (vai sniedz Treatwell publicēšanai) Tīmekļa vietnē (un Izplatīšanas kanālos atkarībā no situācijas), būs precīzs visos būtiskajos aspektos un nepārkāps nevienas citas personas tiesības (ieskaitot Intelektuālā īpašuma tiesības), un necels neslavu, nebūs pretlikumīgs, uzbrūkošs, draudošs, pornogrāfisks, bet visādi citādi būs atbilstošs vispārējiem gaumes un pieklājības standartiem; un

b) tas ievēros visus attiecībā uz Partnera pakalpojumu sniegšanu piemērojamos tiesību aktus un reklāmas noteikumus mārketinga, tirdzniecības un sniegšanas jomā un iegūs visas licences, piekrišanas, pilnvaras, kvalifikāciju un apdrošināšanu, kas Partnerim ir nepieciešama vai saprātīgi noderīga attiecībā uz visām tā komercdarbības darbībām un personālu (bet īpaši saistībā ar Partnera pakalpojumu sniegšanu). Šis ietver pienākumu nodrošināt, ka visas cenas, kas tiek uzrādītas kā atlaides, ir īstas atlaides, un cenas iepriekš bijušas augstākas un šajā līmenī paredzētas tikai uz īsu laiku, kā reklamēts.

10.6. Jebkurš 10.5. punkta garantiju pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

10.7. Partneris ar šo piekrīt atlīdzināt, turpināt atlīdzināt un atbrīvot Treatwell un tās amatpersonas, direktorus un darbiniekus no atbildības par visiem un jebkuriem prasījumiem, prasībām, pienākumiem, faktiskiem vai varbūtēji iespējamiem procesu un tiesvedības iemesliem un par visiem zaudējumiem, saistībām, soda naudām, spriedumiem, izmaksām (ieskaitot izlīguma izmaksas), ar to saistītajiem izdevumiem (ieskaitot samaksu par pamatotu juridisku palīdzību un norēķinus) un zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, peļņas zudumu, reputācijas zudumu un visus procentus, soda naudas un tiesiskās izmaksas (kas tiek aprēķinātas pēc pilnīgas atlīdzības principa)) un visām citām pamatotām profesionālām izmaksām un izdevumiem, kas rodas no vai saistībā ar Partnera pieļautu šī Līguma noteikuma pārkāpumu vai kas rodas no jebkādas prasības, ko izvirzījusi jebkura trešā persona saistībā ar sniegtajiem (vai nesniegtajiem) Partnera pakalpojumiem vai Partnera vai jebkuras personas, kas rīkojas tā vārdā, (izņemot Treatwell) rīcību (vai bezdarbību), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuru procedūru, kas ir uzsākta saistībā ar Datu aizsardzības likumiem, Partnera saturu vai Klienta apmeklējumu pie Partnera uz vietas.

10.8. Partneris atzīst, ka Treatwell slēdz šo Līgumu pats savam labumam, bet arī arī kā aģents katras savas amatpersonas, direktora un darbinieka labumam (katrs – “Atlīdzinātā trešā persona” un kopā – “Atlīdzinātās trešās personas”’) un ka tiesības uz 10.7. punktā noteikto atlīdzinājumu ir katras tādas Atlīdzinātas trešās personas tiesības (it kā katrā atsevišķā gadījumā tā būtu šī Līguma puse, pati ar savām tiesībām). Treatwell var izlietot tādas tiesības saskaņā ar šo Līgumu kā katras tādas Atlīdzinātās trešās personas pārstāvis. Neskarot iepriekš minēto, Partneris un Treatwell var rakstiski vienoties grozīt jebkuru šī Līguma noteikumu bez Atlīdzināto trešo personu piekrišanas, pat ja tāds grozījums ietekmē vai ietekmēs jebkuras šeit noteiktas Atlīdzinātās trešās personas iegūtās tiesības.

10.9. Šis punkts turpina būt spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

11. SAMAKSAS TERMIŅI

11.1. Partneru maksājumu apstrādes pakalpojumus sniedz Stripe, un tiem piemērojams Stripe pakalpojumu līgums. Piekrītot šiem Partnera darījumu noteikumiem un turpinot izmantot Treatwell pakalpojumus, Partneris piekrīt uzņemties saistības saskaņā ar Stripe pakalpojumu līgumu ar tā grozījumiem, kādus Stripe laiku pa laikam ievieš. Nekādā gadījumā Stripe pakalpojumus nedrīkst izmantot, pārkāpjot Stripe pakalpojumu līgumu, un šāds Partnera pieļauts pārkāpums tiks uzskatīts par šī Līguma Būtisku pārkāpumu. Ja Partneris ir piekritis Stripe pakalpojumu līgumam un ir saņēmis Stripe apstiprinājumu, lai kļūtu par Stripe saistīto kontu, Partnerim ir jāievēro šādi papildu noteikumi, lai Treatwell varētu aktivizēt Stripe pakalpojumus. Partneris nevar kļūt par Stripe saistīto kontu, ja netiek ievēroti šie noteikumi:

a) Partneris piekrīt sniegt Treatwell precīzu un pilnīgu KYC (zini savu klientu) informāciju par savu uzņēmumu un uzņēmuma īpašniekiem un atjaunināt tādu informāciju, kad tas nepieciešams, lai vienmēr nodrošinātu tās precizitāti;

b) Partneris ar šo pilnvaro Treatwell rīkoties tā vārdā, lai uzstādītu, izveidotu un pārvaldītu tā Stripe saistīto kontu un izpildītu jebkuru citu nepieciešamo darbību, lai Stripe saistītais konts varētu funkcionēt, un saņemt paziņojumus no Stripe tā vārdā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nodokļu rēķiniem;

c) Partner ar šo pilnvaro Treatwell piekļūt tā Stripe saistītajam kontam un kopīgot Stripe saistītā konta datus ar Stripe. Gan Stripe, gan Treatwell ir neatkarīgs pienākums nodrošināt, ka viņu turējumā vai kontrolē esošie Stripe saistītā konta dati tiek aizsargāti pret neatļautu atklāšanu; un

d) Partneris saprot un atzīst, ka, ja Treatwell rodas aizdomas, ka Partneris ir pieļāvis jebkādu krāpniecisku, pretlikumīgu, maldinošu vai ļaunprātīgu rīcību, tam ir līgumisks pienākums nekavējoties pēc šīs informācijas iegūšanas informēt Stripe.

11.2. Treatwell izrakstīs rēķina apliecinājumu Partnerim divas reizes mēnesī izrakstīs rēķina apliecinājumu (“Rēķina apliecinājums”), kura augšpusē konta pārskatā būs norādīts (“Konta pārskats”):

a) no iepriekšējā Rēķina apliecinājuma pārnestais atlikums, ja tāds ir;

b) Treatwell parādsaistības pret Partneri par Izpildītajām rezervācijām laikā no iepriekšējā Rēķina apliecinājuma;

c) Partnera parādsaistības pret Treatwell par Atlīdzībām kopš iepriekšējā Rēķina apliecinājuma (piemēram, Pierakstīšanās maksa, Komisijas maksa utt.), tādas summas paredzēts atskaitīt no 11.2(b) punktā norādītajām parādsaistībām; un

d) parādsaistību kopējais atlikums (“Slēguma bilance”), ko Treatwell maksā Partnerim vai Partneris maksā Treatwell.

11.3. Rēķina apliecinājumā tiek uzskaitītas arī visas Rezervāciju un Atlīdzību kategorijas, ieskaitot:

a) Izpildītās rezervācijas, kurās Klients ir avansā samaksājis kopējo maksājamo summu;

b) Izpildītās rezervācijas, kas veiktas, izvēloties opciju “Maksāt uz vietas”;

c) Priekšapmaksas logrīka rezervācijas;

d) Atlīdzības, kas Partnerim jāmaksā Treatwell, un kuras nav tieši sasaistītas ar Treatwell iekasētajiem maksājumiem par konkrētu Rezervāciju no Klienta (proti, Pierakstīšanās maksa vai citas Atlīdzības vai summas, kuras Partnerim laiku pa laikam var būt jāmaksā Treatwell); un

e) Atcelšanas.

11.4. Ja Slēguma bilance ir negatīva, Treatwell pārskaitīs Slēguma bilances atlikumu Partnerim 3 līdz 5 Darba dienu laikā no Rēķina apliecinājuma datuma (ar nosacījumu, ka Partneris ir iesniedzis Treatwell savus bankas rekvizītus) un saistībā ar tādu Rēķina apliecinājumu no Partnera nav nepieciešamas nekādas papildu darbības.

11.5. Ja Slēguma bilance ir pozitīva, Partneris pilnvaro Treatwell nosūtīt viņa vārdā maksājuma detaļās norādītajai finanšu iestādei (kā norādīts Connect) instrukcijas no Partnera konta veikt maksājumu, kas no Partnera pienākas Treatwell saskaņā ar Rēķina apliecinājumu. Ja Treatwell ierosinātais maksājums neizpildās, Partnerim būs jāpārskaita Slēguma bilance Treatwell 14 dienu laikā no Rēķina apliecinājuma datuma uz Rēķina apliecinājumā norādīto kontu Partnera izvēlētā veidā, kas Treatwell attiecīgajā laikā ir pieejams un kas var ietvert visus bankas pārskaitījumus, kredītkarti, tiešā debeta pilnvarojumu un/vai periodiska maksājuma iestatījums. Ja Partnerim ir bažas par Rēķina apliecinājumu vai iespējām pārskaitīt Slēguma bilanci minētajā termiņā, Partnerim pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Treatwell.

11.6. Ja Slēguma bilance ir nulle, Rēķina apliecinājumā būs norāde, ka Slēguma bilance ir nokārtota un attiecībā uz Rēķina apliecinājumu Treatwell un Partnerim vairs nekas nav jādara.

11.7. Lūdzam ņemt vērā, ka visām Atlīdzībām būs piemērojams PVN saskaņā ar ES Direktīvas 2006/112/EK un Latvijas PVN likuma noteikumiem. Tādējādi līdz reģistrācijai Latvijā Treatwell kā PVN maksātājs no Apvienotās Karalistes izrakstīs rēķinus par piemērojamajām Atlīdzībām bez PVN, un Partnerim būs jāsamaksā PVN apgrieztajā maksāšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumuJa jebkurā laikā Treatwell tiek reģistrēts Latvijā kā PVN maksātājs, Partnerim būs pienākums maksāt PVN saskaņā ar Latvijas PVN noteikumiem.

11.8. Attiecībā uz Priekšapmaksas logrīka rezervācijām un priekšapmaksas Treatwell rezervācijām piemērojami šādi noteikumi:

a) Treatwell kā Partnera komercaģents saņem priekšapmaksu no Klienta Partnera vārdā, un Klients šajā sakarā tiek atbrīvots no parādsaistībām pret Partneri brīdī, kad Treatwell saņem priekšapmaksu;

b) ja vien Treatwell un Partneris rakstiski nevienojas citādi, jebkuras Treatwell iekasētās summas, kuras pienākas Partnerim, tiks maksātas tālāk tikai tad, ja Partneris būs sniedzis Partnera pakalpojumus saskaņā ar Rezervāciju atbilstoši šim Līgumam.

c) ja Partneris ir izpildījis 11.7(b) punktu, Treatwell vai Partneris atkarībā no situācijas veic Slēguma bilances maksājumu saskaņā ar 11.4. vai 11.5. punktu.

11.9. Partneris veic visus maksājumus Treatwell saskaņā ar 11.5. punktu bez jebkādiem atskaitījumiem ieskaita, ieturējuma, pretprasības, atlaides vai citā veidā. Ja jebkura summa, kas Partnerim jāmaksā Treatwell saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek samaksāta tās termiņā, visām summām, ko Partneris ir parādā Treatwell, iestājas termiņš un tās ir tūlītēji jāsamaksā, un, neietekmējot citas Treatwell pieejamās tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus, Treatwell ir tiesīgs:

a) apturēt vai izbeigt Treatwell pakalpojumu sniegšanu un šo Līgumu, tai skaitā izslēdzot Partnera piedāvājumu no Tīmekļa vietnes un Lietotnes, līdz ir panākta Treatwell apmierinoša vienošanās par maksājumu vai kredītu;

b) iekasēt no Partnera izmaksas par sprieduma vai maksājuma iegūšanu, ieskaitot visas pamatotās profesionālas izmaksas (ieskaitot ar juridiskajiem pakalpojumiem saistītās izmaksas) un citas procesu vai parādu piedziņas izmaksas; un

c) ja Partnerim pie Treatwell ir reģistrētas vairākas vietas, veikt Partnera maksājamo summu ieskaitu pret summām, ko Treatwell maksā Partnerim attiecībā uz citām vietām.

11.10. Partneris ir atbildīgs par jebkādām atmaksām, atlīdzinātām summām vai citiem administratīviem izdevumiem (“Bankas komisija”), kas radušies Treatwell, ja Partneris nav savlaicīgi paziņojis Treatwell par maksājuma rekvizītu un/vai kārtības izmaiņām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar:

(i)     bankas konta rekvizītiem;

(ii)    tiešā debeta maksājumu atcelšanu;

(iii)   līdzekļu nepietiekamību;

(iv)  kartes derīguma termiņa beigām.

11.11. Treatwell patur tiesības atskaitīt jebkuras summas, ko Partneris maksā Treatwell, un jebkuras tādas Bankas komisijas no jebkura atlikuma, ko Treatwell ir iekasījis Partnera vārdā, pirms tas pārsūta tālāk Partnerim jebkuru Slēguma bilances maksājumu.

11.12. Visi maksājumi, ko Treatwell maksā Partnerim, tiek veikti ar bankas pārskaitījumu, izmantojot tos bankas maksājumu rekvizītus, kurus Partneris norādījis Treatwell Connect ietvaros (un kā norādīts Rēķina apliecinājumā), un Partnera pienākums ir nodrošināt, ka šie rekvizīti ir pareizi. Treatwell maksās Partnerim paredzētos maksājumus tieši Partnerim un nevar veikt maksājumus trešajām personām. Partneris pilnībā atlīdzina Treatwell un atbrīvo Treatwell no atbildības par jebkādiem zudumiem, zaudējumiem vai prasījumiem, kas izriet no tā, ka Partneris nav paziņojis Treatwell par bankas konta rekvizītu izmaiņām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām Bankas komisijām, kas radušas Treatwell tā rezultātā.

11.13. Treatwell patur tiesības iekasēt procentus par visām summām, kuras Partneris maksā Treatwell, bet kuras nav samaksātas noteiktajā termiņā, ar gada likmi 8% apjomā virs Eiropas Centrālās Bankas oficiālās pamatlikmes jebkurā laikā. Tādi procenti uzkrāsies katru dienu no datuma, kad maksājumam iestājās termiņš, līdz datumam, kad Treatwell saņem pilnu nesamaksāto summu kopā ar visiem uzkrātajiem procentiem, vai datumam, kad procentu apjoms ir sasniedzis nesamaksātās summas apjomu, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

11.14. Ja starp Treatwell un Partneri rodas strīds, jebkuras neapstrīdētās Komisijas maksas summas tiek samaksātas Treatwell saskaņā ar šo 11. punktu. Partneris paziņo Treatwell par saviem iebildumiem 14 dienu laikā no Rēķina apliecinājuma saņemšanas, detalizēti norādot iemeslus. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Partneris ir akceptējis Rēķina apliecinājumu.

11.15. Partnerim ir pienākums ieturēt un deklarēt Komisijas maksai piemērojamos nodokļus saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un attiecīgo nodokļu iestāžu lūgumiem, tai skaitā par jebkādiem procentiem un soda naudām, kas tiek piemērotas par kavētiem vai neieturētiem maksājumiem. Saņemot pieprasījumu, Partnerim ir vienpersonisks pienākums vienoties ar attiecīgajām nodokļu iestādēm par Komisijas maksas nodokļu regulējumu. Pēc Treatwell lūguma Partneris iesniedz nodokļu maksājuma apliecinājumu un/vai nodokļu atbrīvojuma apliecinājuma kopijas. Partneris apliecina un garantē, ka tas ir pienācīgi reģistrēts visās attiecīgajās nodokļu iestādēs, kur nepieciešams.

11.16. Partneris saprot un apliecina, ka Treatwell ir rezervācijas komercaģents un nesniedz Klientiem Partnera pakalpojumus. Līgums par Partnera pakalpojumiem ir noslēgts starp Partneri un Treatwell klientu, un tā rezultātā Partnerim, ja tas ir reģistrēts PVN maksātājs, ir pienākums iekasēt PVN no kopējās Rezervācijas vērtības un izsniegt Klientam PVN kvīti, ja tā tiek pieprasīta. Treatwell no Partnera iekasē iekasē PVN  tikai par Komisijas maksu, apmaiņā pret Treatwell pakalpojumu sniegšanu.

11.17. Ja Partneris veic krāpnieciskas vai varbūtēji krāpnieciskas darbības vai ja saskaņā ar likumu, tiesas rīkojumu, valsts iestādes norādījumiem, šķīrējtiesas nolēmumu vai tā atcelšanas politiku Treatwell ir jāatmaksā visa Rezervācija vai tās daļa, Treatwell patur tiesības pieprasīt atmaksu no Partnera par jebkurām summām, kas Treatwell bija jāsamaksā Klientam, un par jebkurām ar to saistītajām Bankas komisijām.

11.18. Partnera pieļauts šī 11. punkta pārkāpums būs šī Līguma Būtisks pārkāpums.

12. LĪGUMA TERMIŅŠ

12.1. Šis Līgums sākas Spēkā stāšanās datumā un turpinās būt spēkā līdz tā rakstiskai izbeigšanai ar jebkuras puses ne mazāk kā 30 dienu rakstisku iepriekšēju paziņojumu.

12.2. Jebkurai pusei ir tiesības nekavējoties izbeigt šo Līgumu, nosūtot otrai rakstisku paziņojumu , ja:

a) otra puse pieļauj jebkura šī Līguma punkta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar 6.1., 6.2., 6.5., 6.6., 6.10., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18., 8.5., 9., 10.5. un 11. punkta pārkāpumu) Būtisku pārkāpumu un tādu pārkāpumu nav iespējams novērst vai, ja pārkāpumu var novērst, tāda puse to nenovērš 7 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas, kurā norādīti pilni dati par pārkāpumu un pieprasījums to novērst; vai

b) otra puse turpina pieļaut nebūtiskus jebkuru šī Līguma punktu pārkāpumus (kurus var vai nevar novērst);

c) otras puses īpašumu vai aktīvus pārņem kreditora īpašumā vai tiem tiek iecelts tiesas izpildītājs;

d) otra puse brīvprātīgi vienojas ar saviem kreditoriem vai tai tiek piemērots administratora rīkojums;

e) otra puse tiek likvidēta (izņemot gadījumus, kad tas darīts apvienošanas vai reorganizācijas nolūkā un tā, ka iegūstošā sabiedrība efektīvi piekrīt piedalīties šajā Līgumā vai uzņemties otras puses saistības saskaņā ar to);

f) notiek jebkāds notikums, kas ir analogs iepriekš aprakstītajam saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas likumiem saistībā ar otru pusi; vai

g) otra puse pārtrauc vai draud pārtraukt komercdarbību.

12.3. Šī Līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas veida, neietekmē pušu tiesības un tiesību aizsardzības līdzekļus, kuri ir uzkrājušies uz izbeigšanas brīdi.

13. KONFIDENCIALITĀTE

13.1. Katra puse atzīst, ka ar šo Līgumu vai tā ietvaros, vai citādi tā var saņemt vai citādi uzzināt tādu informāciju par otru pusi, tās mārketinga plāniem, klientiem, pircējiem, uzņēmumiem, biznesa plāniem, finansēm, tehnoloģiju vai darījumiem, kas ir otrai pusei piederoša un konfidenciāla (“Konfidenciāla informācija”).

13.2. Katra puse apņemas visu laiku uzturēt un nodrošināt Konfidenciālas informācijas konfidencialitāti, un saglabāt un nodrošināt, ka Konfidenciālā informācija tiek glabāta drošībā un tiek aizsargāta pret zādzību, kaitējumu, zudumu vai neatļautu piekļuvi, un nekad šī Līguma darbības laikā un jebkurā laikā pēc tam bez Konfidenciālās informācijas īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nedz tieši, nedz netieši, neizmantot, neatklāt, neekspluatēt, nekopēt un nemainīt Konfidenciālo informāciju, kā arī nepilnvarot un neatļaut nevienai trešajai personai to darīt, izņemot, kā tikai šeit noteikto tās tiesību un pienākumu izpildei.

13.3. Ar šo 13. punktu uzliktie pienākumi un noteikumi neattiecas uz Konfidenciālu informāciju, kas:

a) saņemšanas brīdī ir publiski pieejama;

b vēlāk kļūst publiski pieejama bez saņēmēja, tā amatpersonu, darbinieku vai aģentu vainas;

c) ir likumīgi bez ierobežojumiem saņemta no trešās personas; vai

d) jau ir zināma saņēmējam pirms tās saņemšanas, kā šeit norādīts.

13.4. Saņēmējs var atklāt Konfidenciālo informāciju saņēmēja profesionālam konsultantam, nodrošinot konfidencialitātes ievērošanu, vai ja tas tiek pieprasīts saskaņā ar likumu, regulējumu vai kompetentas iestādes rīkojumu.

13.5. Šis punkts turpina būt spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

14. ATBILDĪBA

14.1. Ievērojot 14.2. punktu, Treatwell maksimālā kopējā atbildība saskaņā ar vai saistībā ar šo Līgumu vai jebkādu ar to saistītu līgumu, par līgumiskām saistībām, civiltiesību pārkāpumu (ieskaitot nolaidību) vai citādi nekādā gadījumā nepārsniedz Atlīdzības, kuras pienākas un ir maksājamas Treatwell saskaņā ar šeit minēto tāda notikuma datumā, kas dod pamatu attiecīgajam prasījumam. Papildu tam, Treatwell nav atbildīgs par jebkādu ieņēmumu vai peļņas zudumu, līgumu vai nemateriālu vērtību zudumu, vai citiem nemateriāliem zaudējumiem vai par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem vai zudumiem neatkarīgi no to rašanās veida, un neatkarīgi no tā, vai tie radušies no civiltiesību pārkāpuma (ieskaitot nolaidību), līguma pārkāpuma vai citādi (pat ja Treatwell ir saņēmis ziņu no Partnera par tādu zaudējumu vai kaitējuma iespējamību).

14.2. Nekas šajā Līgumā neizslēdz un neierobežo Treatwell atbildību par krāpšanu vai nāvi, vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi tā nolaidība vai apzināts pārkāpums, un jebkādu citu atbildību, ciktāl to nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar likumu.

14.3. Šis 14. punkts visā tā pilnībā turpina būt spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

15. CITI NOTEIKUMI

15.1. Treatwell vienmēr saglabā visas tiesības, pirmkārt, uz Tīmekļa vietni, Lietotni, Partnera vietnēm un to saturu, ieskaitot, bez ierobežojuma, Klienta atsauksmes, un izņemot Partnera saturu, un, otrkārt, arī visas citas Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras pieder vai kuras ir licencētas Treatwell. Nekas šajā Līgumā nepiešķir Partnerim tiesības uz jebkurām šādām Intelektuālā īpašuma tiesībām vai ar tām saistītajām nemateriālajām vērtībām. Lai straumētu Tīmekļa vietni un tās saturu (ieskaitot Partnera saturu), Treatwell pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā var mainīt lapu aprakstu formātu, saturu un stilu, fotogrāfijas un izvēlnes.

15.2. Ja tiek mainīta Partnera kontrole vai galvenā vadība, Partnerim jāpievērš jaunā īpašnieka vai vadības uzmanība šī Līguma esamībai un noteikumiem un jāinformē Treatwell par attiecīgā jaunā personāla kontaktinformāciju.

15.3. Jebkurš paziņojums, rēķins vai cita saziņa, kas jebkurai pusei ir jāiesniedz otrai, ir pienācīgi sniegta, ja tā ir nosūtīta otrai pusei šajā Līgumā norādītajā adresē (vai tādā citā adresē, par kuru otra puse ir informēta rakstiski vai pa e-pastu). Ar ierakstītu vēstuli vai reģistrētu sūtījumu nosūtīti paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem pēc trijām Darba dienām no nosūtīšanas. Visos citos gadījumos paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem dienā, kad tie tiek faktiski saņemti.

15.4. Mums ir tiesības izskatīt un grozīt šos noteikumus jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas tirgus apstākļos, kas skar mūsu komercdarbību, tehnoloģiju izmaiņas, maksājumu metožu izmaiņas, attiecīgo tiesību aktu un regulējuma prasību izmaiņas un mūsu sistēmas iespēju izmaiņas, tādēļ lūdzam regulāri pārlasīt mūsu noteikumus.

15.5. Pušu attiecības ir neatkarīgu darbuzņēmēju attiecības, rīkojoties atbilstoši tirgus noteikumiem. Ja vien šajā Līgumā nav norādīts citādi, nekas šajā Līgumā puses nenostāda kā nerada partnerību, kopuzņēmumu vai līdzīpašniekus.

15.6. Neviena  puse nevar cedēt, nodot, uzdot, nodot ar apakšlīgumu vai citādi rīkoties ar visu šo Līgumu vai tā daļu (“veikt Nodošanu”) bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas (kas netiek liegta bez pamatojuma, tai netiek piemēroti nosacījumi un tā netiek kavēta), izņemot gadījumu, kad Treatwell veic Nodošanu jebkuram tieši vai netieši pilnībā tam piederošam Treatwell saistītam uzņēmumam. Šāda Nodošana notiks pēc tam, kad Treatwell izveidos saistītu uzņēmumu Latvijā. Nodošanai attiecīgi nav nepieciešama Partnera iepriekšēja rakstiska piekrišana, taču Treatwell par nodošanu paziņos Partnerim.

15.7. Ievērojot 10.7. un 10.8. punkta noteikumus, personai, kura nav šī Līguma puse, nav tiesību izlietot jebkurus šī Līguma noteikumus.

15.8. Ja jebkura puse jebkurā laikā vai termiņā neizpilda vai neizlieto jebkādu noteikumu vai jebkādas tiesības saskaņā ar šo Līgumu, šī rīcība vai bezdarbība nav un netiek iztulkota kā atteikšanās no tāda noteikuma vai tiesības, un tā neliedz turpmāku attiecīgā noteikuma vai tiesības izlietošanu vai izmantošanu.

15.9. Ja saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem tiesību aktiem jebkurš šī Līguma noteikums tiek uzskatīts par pretlikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, tāds noteikums, ciktāl to var nodalīt no pārējiem noteikumiem, tiek uzskatīts par izslēgtu no šī Līguma un nekādā veidā neietekmē pārējo noteikumu tiesiskumu, spēkā esamību vai izpildāmību.

15.10. Šīs Līgums ietver visus pušu starpā saskaņotos noteikumus par tā priekšmetu un aizstāj jebkuru iepriekšēju mutisku vai rakstisku līgumu, vienošanos vai kārtību pušu starpā.

15.11. Šim Līgumam tiek piemēroti, un tas tiek iztulkots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Puses pakļaujas ekskluzīvai Latvijas tiesu piekritībai izskatīt jebkurus strīdus, kas izriet no vai ir saistībā ar šo Līgumu.

Hotspring Ventures Limited t/a Treatwell, Fairfax House, 15 Fulwood Place
Londona, WC1V 6HU

Bezmaksas tālrunis: +371 64098861
Reģistrācijas numurs 06457679